Firmast
Projekts GPS
Teenindus

Projektid


ERP
- ERP - Ettevõtte ressurside planeerinise süsteem
- ERP.Production - Tootmisprotsesside juhtimine
- ERP.Construction - Ehitus-montaaz tegevus
- ERP.Repair - Remonttöö, tehnilinehooldus
- ERP.Finance - Ettevõtte finaantsarvestus
- ERP.Storage - Laoprogrammide kompleks
- ERP.Client - Kliendisuhete juhtimine
Laotarkvara
- Laotarkvara kompleks WMS.Management
- Addressilise säilitamise moodul ja mobiilsed terminalid
- Laotarkvara kompleks IWS.Trade
- Laotarkvara kompleks IWS.Storage
- Laotarkvara IWS.Easy
Raamatupidamiseprogramm
- Germes, raamatupidamisprogramm
- Germes, detailne informatsioon
- Germes, kirjeldus
- Germes: eelarve, finants analüüs
Tarkvara ehitusfirmadele
- Ehituseelarve
- Ehituseelarve, täiendatud
- Ehitusmajandus
Tarkvara transpordifirmadele
- CargoPro-Multi, multimodaalsed veod
- CargoPro, osakoormad
- CargoPro-RF, raudteeveod
- CargoPro-SF, mereveod
- CargoPro-Container, konteinerite müük ja tarnimine
- Kauba ekspedeerimine, autotransport
- MultyEx, tarneketi juhtimine
- Logistikakorralduse arvestus ja analüüs raudtee ekspediitorifirmas
- Vagunipargi haldamine
- Bunker+, punkerdamisprotsessi juhtimine
- Dokumentide TIR automatiseeritud väljatrükk
- Dokumentide CMR, SMGS, EVR automatiseeritud väljatrükk
- Kompleksne asjaajamine autotranspordi ekspediitorifirmas
Tarkvara trükikodajale
- Trükitootmise protsessi juhtimine
- Spetsialiseerunud lao-müügikompleks trükitootmise arvestuseks
Tarkvara kala töötlemise ja kalatööstustele
- Spetsialiseerunud lao-müügikompleks kalatoodangu arvestuseks
- Kala töötlemise tootmisprotsessi juhtimine
Spetsialiseeritud tarkvara
- Electron, elektrikilpide valmistamine (elektripaigaldised)
- Time+, andmete kogumine töötatud aja ja arvestatud töötasu kohta
- CheckingPlus+, mõõtmislabor
- Küttekulu arvestus ja analüüs
- Rattakummi kulumise arvestus ja analüüs
- Auto läbisõidu arvestus ja analüüs (sõidulehed)
- Kulutatud aja arvestus ja analüüs
- Kaubakäive arvestus ja analüüs
- Kompleksne asjaajamine
GPS R&D
- Lühiinformatsioon GPS-süsteemist
- Kasutamine
- Osutatava teenindamise võimalused
- Lihtsustatud töö skeem
- Hääle äratundmise tehnoloogia kasutamise võimalused
- Pihuarvutid
- Loogiline töötlus
- Monitooring ja juhtimine

RUS ENG   

Programmikompleks Print-Master on ettenähtud trükitootmise ettevõtete arvestuse kompleksseks automatiseerimiseks.

Polügraafiline tootmine on muutumas üha kõrgetehnoloogilisemaks. Iga aastaga ilmub turule uusi seadmeid ja tehnoloogiaid, mis ületavad kõik eelneva põlvkonna omad paljude omaduste poolest. Tootmistehnoloogiate arenedes, nõudluse suurenemisega erinevale polügraafilisele toodangule tugevneb ka konkurents. Kõrge konkurentsi keskkonnas tekib iga polügraafia vallas teenuseid osutava ettevõtte ees arvestuse ja juhtimise automatiseerimise ülesanne äri efektiivsema teostamise jaoks, uusimate arvutitehnoloogiate kasutamine aga tagab vaieldamatu eelise konkurentide ees.

Print-Master programmi juurutamine võimaldab tagada:

- otsuste vastuvõtmiseks kogu vajaliku info olemasolu, ja tulemusena äri juhitavuse, läbipaistvuse suurenemine juhtkonna jaoks;
- kulude, laovarude, praagi, lõpetamata tootmise mahtude vähendamise;
- seadmete seisaku vähendamise;
- toodangu kvaliteedi parendamise;
- tellijate teenindamise kvaliteedi parendamise;
- toodangu kogu elutsükli juhtimise;
- andmete elektroonilise vahetuse sidusettevõtetega;
- ülemineku arvukatelt eraldatud süsteemidelt ühtsesse inforuumi;
- toodangu omahinna ja projektide alaste kulude kontrolli;
Ja palju muid konkurentsieeliseid.

Print-Master programmi aluseks on ühtse andmebaasi loomise printsiip, mis sisaldaks kogu korporatiivset äriinfot ja tagaks sellele samaaegse juurdepääsu ettevõtte mistahes vajalikul arvul töötajatele, kellele on antud vastavad volitused. Andmete muutmist teostatakse süsteemi funktsioonide (funktsionaalsed võimalused) kaudu.

Programmikompleksi Print-Master võimalused:
- Mitmefunktsioonilisus: valmistrükitud tööde maksumuse, paberi, trükitöö, järeltrüki tööde arvestus. Tellimuse keerukus on piiramatu – alates visiitkaardist kuni brošüüri ja raamatuni.
- Tellimuste sisestusvormide mugavus: maksumuse arvestamiseks piisab vaid mõne vajaliku numbri sisestamisest (tiraaž, toote suurus, tööde nimekiri jne.), automaatne tiraaži ümberarvestus tellimuse formaadis trükiformaati.
- Kulude arvestus ja omahinna ning töötasu arvutamine.
- Erinevate dokumentide väljatrükk tellimuste alusel.
- analüütiline moodul, mis võimaldab teostada müükide ja tellimuste tasustamise analüüsi, saada analüütilist infot tellimuste kohta väljavõtete ja aruannetena, mitmekriteeriumiline tellimuste selekteerimine.
- Billinguline moodul vastastikuste arvelduste teostamiseks tarnijate ja klientidega.
- Paindlik häälestus: hindade, toodangu teatmike, abihäälestuste sisestamine.
- Seadmete arvestuse automatiseerimine, remontide arvestus ja planeerimine.
- Mitmekasutaja režiim.

Konkreetse kliendi huvitatuse korral võib programmikompleksi Print-Master tarnida polügraafilise toodangu müügi-lao arvestuse integreeritud lahendusega, klientidega vastastikuste suhete mooduliga (CRM), eelarvestuse ja spetsialiseeritud raamatupidamisarvestusega.

Pöörduge meie spetsialistide poole ning vajadusel pakume polügraafilise ettevõtte automatiseerimiseks individuaalset lahendust Teie ettevõtte ülesannete paremaks lahendamiseks tüüparenduste ja tehnoloogiate baasil.

Tarkvara interfeis võib olla igasugune, vastavalt kliendi soovile (eesti-, vene-, inglise-, lätikeelne jne.)

Kliendi soovi korral töötame välja täieliku või piiratud veebiinterfeissi, kasutades kaasaegseid veebitehnoloogiaid. Põhjalikumat infot leiate viitelt Kasutamine tootmise- ja laokompleksides.

Tarnekomplekt sisaldab kohaldamist konkreetse ettevõtte vajadustele ja tingimustele, paigaldust, häälestust ja personali täielikku väljaõpet koos järgneva 1 aastase tarkvara toega.

Teie soovi korral võime läbi viia programmikompleksi Print-Master võimaluste demonstreerimise Teie ettevõttes.

Põhimenüü - paremal pool on näha täitmisele kuuluvad ülesanded. Uue ülesande laekumisega kaasneb helisignaal ja ülesande rea esiletoomine punasega.

 

Üldandmed trükkimise protsessi.

 

Tehnoloogilisse protsessi tooraine sisestamise vorm. Vormi vasakul poolel on näha laodokument, mille alusel oli tooraine väljastatud tootmisesse - võimalusega sellele kiiresti üle minna topelt kliki abil. Parempoolses osas näidatakse igal ajal töid tootmismooduliga, tootmistsükli põhiparameetreid.

 

Eeltrükkitööde andmed.

 

Trükkimise protsessi andmed.

 

Järeltrükkitööde andmed.

 

Valmistoote andmed.

 

Tehnoloogilisse protsessi töötasu alaste andmete sisestamise vorm.

 

Lõpparuande üks versioon.

 

Täidetud tsükli aruanne.NB ! Kõik demonstratsioonivormides ära toodud andmed on välja mõeldud ja mistahes kokkulangevused on juhuslikud.


 

 

GSM: (+372) 5 03 28 23
e-mail: contact@net-working.ee

 
© Networking 2003
WebDisain © rocket88