Firmast
Projekts GPS
Teenindus

Projektid


ERP
- ERP - Ettevõtte ressurside planeerinise süsteem
- ERP.Production - Tootmisprotsesside juhtimine
- ERP.Construction - Ehitus-montaaz tegevus
- ERP.Repair - Remonttöö, tehnilinehooldus
- ERP.Finance - Ettevõtte finaantsarvestus
- ERP.Storage - Laoprogrammide kompleks
- ERP.Client - Kliendisuhete juhtimine
Laotarkvara
- Laotarkvara kompleks WMS.Management
- Addressilise säilitamise moodul ja mobiilsed terminalid
- Laotarkvara kompleks IWS.Trade
- Laotarkvara kompleks IWS.Storage
- Laotarkvara IWS.Easy
Raamatupidamiseprogramm
- Germes, raamatupidamisprogramm
- Germes, detailne informatsioon
- Germes, kirjeldus
- Germes: eelarve, finants analüüs
Tarkvara ehitusfirmadele
- Ehituseelarve
- Ehituseelarve, täiendatud
- Ehitusmajandus
Tarkvara transpordifirmadele
- CargoPro-Multi, multimodaalsed veod
- CargoPro, osakoormad
- CargoPro-RF, raudteeveod
- CargoPro-SF, mereveod
- CargoPro-Container, konteinerite müük ja tarnimine
- Kauba ekspedeerimine, autotransport
- MultyEx, tarneketi juhtimine
- Logistikakorralduse arvestus ja analüüs raudtee ekspediitorifirmas
- Vagunipargi haldamine
- Bunker+, punkerdamisprotsessi juhtimine
- Dokumentide TIR automatiseeritud väljatrükk
- Dokumentide CMR, SMGS, EVR automatiseeritud väljatrükk
- Kompleksne asjaajamine autotranspordi ekspediitorifirmas
Tarkvara trükikodajale
- Trükitootmise protsessi juhtimine
- Spetsialiseerunud lao-müügikompleks trükitootmise arvestuseks
Tarkvara kala töötlemise ja kalatööstustele
- Spetsialiseerunud lao-müügikompleks kalatoodangu arvestuseks
- Kala töötlemise tootmisprotsessi juhtimine
Spetsialiseeritud tarkvara
- Electron, elektrikilpide valmistamine (elektripaigaldised)
- Time+, andmete kogumine töötatud aja ja arvestatud töötasu kohta
- CheckingPlus+, mõõtmislabor
- Küttekulu arvestus ja analüüs
- Rattakummi kulumise arvestus ja analüüs
- Auto läbisõidu arvestus ja analüüs (sõidulehed)
- Kulutatud aja arvestus ja analüüs
- Kaubakäive arvestus ja analüüs
- Kompleksne asjaajamine
GPS R&D
- Lühiinformatsioon GPS-süsteemist
- Kasutamine
- Osutatava teenindamise võimalused
- Lihtsustatud töö skeem
- Hääle äratundmise tehnoloogia kasutamise võimalused
- Pihuarvutid
- Loogiline töötlus
- Monitooring ja juhtimine

RUS ENG   

СargoPro, osakoormad

Paljudel transpordifirmadel tuleb palju aega kulutada firma töö reaalsete majandustulemuste arvestusele. Paar kuud tagasi teostatud vedu puudutavate üksikasjalike andmete otsing aga, mille kohta on saabunud täiendav arve, muutub lausa peavaluks.

Nende probleemide lahendamiseks oli välja töötatud programm CargoPro, mis võimaldab muuta transpordi operatsioonide teostamise ja nende majandusliku arvestusalase töö maksimaalselt efektiivseks, kahandades miinimumini töötaja poolt kulutatava aja veo järelepärimise saamisest kuni ammendavate andmete ettevalmistamiseni puudutavalt firma tööd. Paari sekundiga on võimalik operatiivselt hinnata ettevõtte majanduslikku olukorda, konkreetsest veost või veosest saadud tulu.

CargoPro programm on ette nähtud mistahes koormatega mistahes transpordivahendeid kasutades teostatavate transpordioperatsioonide arvestuse jaoks, adaptsiooniga autotranspordile. Multimodaalsete vedude teostamine sooritatakse ümberlaadimise ja ladustamise operatsioone arvestades.

Koteeringute andmebaas võimaldab saada kiiret infot varasemalt väljaarvestatud hindade kohta, võimalusega kopeerida andmeid ühe klahvivajutuse teel Ka tellimuse loomine koteerimise alusel teostatakse ühe vajutuse teel. Tellija ja Vedajaga lepingute ettevalmistamiseks piisab vaid puuduvate ja täpsustatud andmete lisamisest, ülejäänu satub blankettidele ise ning seejärel võib need allkirjastada, kas paberil või, siis digitaalselt.

Üldised kokkuvõtlikud operatiivse töö alased vormid on ette nähtud ettevõtte juhtimiseks ja koormavedude protsessi kontrollimiseks. Kontrolli teostatakse nii visuaalselt, jooksvate vedude nimekirja alusel kui ka eraldi loogilise kontrolli kujul, koos meeldetuletusega, ajaintervalli möödumisel, pärast selle eeldatavat lõppemist.

Vedude teostamise ajal rahaliste vahendite liikumise kontrollimisel arvestatakse mitte ainult esitatud ja tasutud arveid, vaid teostatakse kontrolli ka nende tasumise üle. Tegevuse majanduslikke tulemusi on võimalik saada mitte ainult ühe veo või konteineri kohta, vaid ka firma kohta tervenisti, arvestades firma üldkulusid (kontori- ja autode rent, bensiin, maksud jne.). Programm kasutab lihtsaid ärialaseid mõisteid, mis hõlbustab selle mõistmist ja kasutamist. Selleks, et programmi edukalt kasutada, ei pea olema raamatupidaja ega ökonoomika asjatundja.

CargoPro programmis on olemas SMGS, TIR, CMR dokumentide automatiseeritud ettevalmistuse võimalus.

Dokumentide automatiseeritud vahetuseks on võimalik kasutada EDIFACT standardit.

On tagatud integratsiooni võimalus Marketing ja CRM moodulitega, mis võimaldavad süstematiseerida ettevõtte marketingialast tööd ja tööd iga konkreetse kliendiga.

Tarkvara interfeis võib olla igasugune, vastavalt kliendi soovile (eesti-, vene-, inglise-, lätikeelne...).

Kliendi soovi korral töötame välja täieliku või piiratud veebiinterfeissi, kasutades kaasaegseid veebitehnoloogiaid. Põhjalikumat infot leiate viitelt Kasutamine transpordilogistikas.

Tarnekomplekti kuulub kohandamine konkreetse ettevõtte tingimustele ja vajadustele, paigaldus, häälestamine ja personali täielik väljaõpetamine koos järgneva 1 aasta pikkuse tarkvara toega.

Soovi korral võime läbi viia programmi CargoPro võimaluste demonstreerimise Teie ettevõttes.

 

GSM: (+372) 5 03 28 23
e-mail: contact@net-working.ee

 
© Networking 2003
WebDisain © rocket88