Firmast
Projekts GPS
Teenindus

Projektid


ERP
- ERP - Ettevõtte ressurside planeerinise süsteem
- ERP.Production - Tootmisprotsesside juhtimine
- ERP.Construction - Ehitus-montaaz tegevus
- ERP.Repair - Remonttöö, tehnilinehooldus
- ERP.Finance - Ettevõtte finaantsarvestus
- ERP.Storage - Laoprogrammide kompleks
- ERP.Client - Kliendisuhete juhtimine
Laotarkvara
- Laotarkvara kompleks WMS.Management
- Addressilise säilitamise moodul ja mobiilsed terminalid
- Laotarkvara kompleks IWS.Trade
- Laotarkvara kompleks IWS.Storage
- Laotarkvara IWS.Easy
Raamatupidamiseprogramm
- Germes, raamatupidamisprogramm
- Germes, detailne informatsioon
- Germes, kirjeldus
- Germes: eelarve, finants analüüs
Tarkvara ehitusfirmadele
- Ehituseelarve
- Ehituseelarve, täiendatud
- Ehitusmajandus
Tarkvara transpordifirmadele
- CargoPro-Multi, multimodaalsed veod
- CargoPro, osakoormad
- CargoPro-RF, raudteeveod
- CargoPro-SF, mereveod
- CargoPro-Container, konteinerite müük ja tarnimine
- Kauba ekspedeerimine, autotransport
- MultyEx, tarneketi juhtimine
- Logistikakorralduse arvestus ja analüüs raudtee ekspediitorifirmas
- Vagunipargi haldamine
- Bunker+, punkerdamisprotsessi juhtimine
- Dokumentide TIR automatiseeritud väljatrükk
- Dokumentide CMR, SMGS, EVR automatiseeritud väljatrükk
- Kompleksne asjaajamine autotranspordi ekspediitorifirmas
Tarkvara trükikodajale
- Trükitootmise protsessi juhtimine
- Spetsialiseerunud lao-müügikompleks trükitootmise arvestuseks
Tarkvara kala töötlemise ja kalatööstustele
- Spetsialiseerunud lao-müügikompleks kalatoodangu arvestuseks
- Kala töötlemise tootmisprotsessi juhtimine
Spetsialiseeritud tarkvara
- Electron, elektrikilpide valmistamine (elektripaigaldised)
- Time+, andmete kogumine töötatud aja ja arvestatud töötasu kohta
- CheckingPlus+, mõõtmislabor
- Küttekulu arvestus ja analüüs
- Rattakummi kulumise arvestus ja analüüs
- Auto läbisõidu arvestus ja analüüs (sõidulehed)
- Kulutatud aja arvestus ja analüüs
- Kaubakäive arvestus ja analüüs
- Kompleksne asjaajamine
GPS R&D
- Lühiinformatsioon GPS-süsteemist
- Kasutamine
- Osutatava teenindamise võimalused
- Lihtsustatud töö skeem
- Hääle äratundmise tehnoloogia kasutamise võimalused
- Pihuarvutid
- Loogiline töötlus
- Monitooring ja juhtimine

RUS ENG   

CargoPro-Container, konteinerite müük ja tarnimine

Mereveoste mahu pidev suurenemine tekitab vajaduse kasvu merekonteinerite järele, millega kaasneb nõudluse suurenemine uutele ja juba kasutuses olnud konteineritele.

Merekonteinerite ostul, müügil, remondil ja tarnimisel on arvukalt võimalikke aspekte, mida arvestatakse nii tehnoloogiliselt kui ka majanduslikult. Praktiliselt mistahes operatsiooni teostamine on seotud dokumentide vormistamise ja majandusoperatsioonide kajastamisega. Kõik see vajab selgelt paikapandud arvestust. Lisaks operatiivse arvestuse nõuetele, muutub mitu kuud tagasi toimunud konteineri müügioperatsiooni või transportimise kohta detailsete andmete otsing täielikuks peavaluks.

Programm CargoPro-Container oli välja töötatud tehnoloogiliste operatsioonide teostamise ja nende majandusarvestuse efektiivsuse tõstmiseks merekonteinerite müümise ja transportimise korral. Aeg, mis kulutatakse töötaja poolt alates päringu saamisest konteinerile kuni müügitehingu lõpetamiseni on viidud miinimumini. Võimalus operatiivselt hinnata ettevõtte majanduslikku olukorda ning konkreetsest operatsioonist saadavat tulu on võimalik saada vaid sekundite jooksul. CargoPro-Container´i programmi kasutav konteineridepoo omandab kogu ülevaate teostatavatest töödest, koos konteinerite remondi- ja hooldustööde detailse kirjeldusega.

Programmis arvel olevate konteinerite üldregister annab võimaluse näha nii iga konteineri operatiivset seisundit kui ka arhiiviandmeid. Konteinerite seisukorra staatused, sellised nagu - laos, teel, remondis ja muu, võimaldab jälgida konteinerite liikumist. Mugavad filtrid loovad täispildi iga parameetri kohta, alates konteineri numbri fragmendist ja lõpetades tarne kuupäevaga. Konteineri korduv müük mingi aja tagant on nähtav müügiajaloos. Sama konteineri järgneva remondi korral konteineridepoos annab CargoPro –Container täieliku pildi toimingutest, sellel konteineril teostatud eelnevate ja ka antud momendil teostatavate tööde kohta eraldi.

Müügioperatsioonide operatiivse teostamise jaoks on välja töötatud juurdepääs andmetele mobiilside kaudu, mis on kohaldatud tööks mobiiltelefonilt, lahendusega 2560Х1440. Ligipääs võimaldab saada operatiivset infot konteinerite olemasolust ja nende liikumisest ning esitada müügiarve.

Majanduslikud andmed, see tähendab kõik sissetulevad ja esitatud arved on struktureeritud ja mugavalt esitatavad, grupeerituna konteinerite ja projektide kohta. Lepingu ettevalmistamine ja arve esitamine ühele konteinerile või grupile teostatakse mõne klikiga. Konteinerite ladustamise arvestus aitab aga prognoosida tulevaseid kulutusi. Mitme valuutaga arveldamised on lihtsustatud valuutakursside automatiseeritud impordiga ECB saidilt.

Vedude teostamise ajal rahaliste vahendite liikumise kontrollimisel arvestatakse mitte ainult esitatud ja tasutud arveid, vaid teostatakse kontrolli ka nende tasumise üle. Tegevuse majanduslikke tulemusi on võimalik saada mitte ainult ühe veo või konteineri kohta, vaid ka firma kohta tervenisti, arvestades firma üldkulusid (kontori- ja autode rent, bensiin, maksud jne.). Programm kasutab lihtsaid ärialaseid mõisteid, mis hõlbustab selle mõistmist ja kasutamist. Selleks, et programmi edukalt kasutada, ei pea olema raamatupidaja ega ökonoomika asjatundja.

On tagatud integratsiooni võimalus Marketing ja CRM moodulitega, mis võimaldavad süstematiseerida ettevõtte marketingialast tööd ja tööd iga konkreetse kliendiga.

Tarkvara interfeis võib olla igasugune, vastavalt kliendi soovile (eesti-, vene-, inglise-, lätikeelne...).

Tarnekomplekti kuulub kohandamine konkreetse ettevõtte tingimustele ja vajadustele, paigaldus, häälestamine ja personali täielik väljaõpetamine koos järgneva 1 aasta pikkuse tarkvara toega. Pärast ühe aasta möödumist võib toetamist jätkata Teie soovil täiendava tasu eest, kõige sagedamini praktikas see on tasu konkreetselt teenindamisele kulunud aja eest.

Soovi korral võime läbi viia programmi CargoPro-Container võimaluste demonstreerimise Teie ettevõttes.

 

Konteinerite seisukorra põhivorm.

 

Tarnijate arvete sisestamise vorm.

 

Arve väljastamise vorm.

 

Sissetuleku aruanne.

 

Väljastatud arvete aruanne. Punasega on näidatud arved võlgnevusega.

 

Tarnijate arvete aruanne. Hilinenud maksed on näidatud punasega.

 

NB! Kõik näidisvormides toodud andmed on väljamõeldud ning võimalikud kokkusattumused on juhuslikud.
 

 

GSM: (+372) 5 03 28 23
e-mail: contact@net-working.ee

 
© Networking 2003
WebDisain © rocket88