Firmast
Projekts GPS
Teenindus

Projektid


ERP
- ERP - Ettevõtte ressurside planeerinise süsteem
- ERP.Production - Tootmisprotsesside juhtimine
- ERP.Construction - Ehitus-montaaz tegevus
- ERP.Repair - Remonttöö, tehnilinehooldus
- ERP.Finance - Ettevõtte finaantsarvestus
- ERP.Storage - Laoprogrammide kompleks
- ERP.Client - Kliendisuhete juhtimine
Laotarkvara
- Laotarkvara kompleks WMS.Management
- Addressilise säilitamise moodul ja mobiilsed terminalid
- Laotarkvara kompleks IWS.Trade
- Laotarkvara kompleks IWS.Storage
- Laotarkvara IWS.Easy
Raamatupidamiseprogramm
- Germes, raamatupidamisprogramm
- Germes, detailne informatsioon
- Germes, kirjeldus
- Germes: eelarve, finants analüüs
Tarkvara ehitusfirmadele
- Ehituseelarve
- Ehituseelarve, täiendatud
- Ehitusmajandus
Tarkvara transpordifirmadele
- CargoPro-Multi, multimodaalsed veod
- CargoPro, osakoormad
- CargoPro-RF, raudteeveod
- CargoPro-SF, mereveod
- CargoPro-Container, konteinerite müük ja tarnimine
- Kauba ekspedeerimine, autotransport
- MultyEx, tarneketi juhtimine
- Logistikakorralduse arvestus ja analüüs raudtee ekspediitorifirmas
- Vagunipargi haldamine
- Bunker+, punkerdamisprotsessi juhtimine
- Dokumentide TIR automatiseeritud väljatrükk
- Dokumentide CMR, SMGS, EVR automatiseeritud väljatrükk
- Kompleksne asjaajamine autotranspordi ekspediitorifirmas
Tarkvara trükikodajale
- Trükitootmise protsessi juhtimine
- Spetsialiseerunud lao-müügikompleks trükitootmise arvestuseks
Tarkvara kala töötlemise ja kalatööstustele
- Spetsialiseerunud lao-müügikompleks kalatoodangu arvestuseks
- Kala töötlemise tootmisprotsessi juhtimine
Spetsialiseeritud tarkvara
- Electron, elektrikilpide valmistamine (elektripaigaldised)
- Time+, andmete kogumine töötatud aja ja arvestatud töötasu kohta
- CheckingPlus+, mõõtmislabor
- Küttekulu arvestus ja analüüs
- Rattakummi kulumise arvestus ja analüüs
- Auto läbisõidu arvestus ja analüüs (sõidulehed)
- Kulutatud aja arvestus ja analüüs
- Kaubakäive arvestus ja analüüs
- Kompleksne asjaajamine
GPS R&D
- Lühiinformatsioon GPS-süsteemist
- Kasutamine
- Osutatava teenindamise võimalused
- Lihtsustatud töö skeem
- Hääle äratundmise tehnoloogia kasutamise võimalused
- Pihuarvutid
- Loogiline töötlus
- Monitooring ja juhtimine

RUS ENG   

Auto ekspediitori programm võimaldab operatiivselt teostada tööd veoprotsessi organiseerimise ja kaasneva dokumentatsiooni vormistamise alal. Võimaldab olulisel määral vähendada  rutiinsetele operatsioonidele kulutatavat aega. Täiendavaks võimaluseks on firma töö tulemuste majanduslik analüüs mistahes lõikes.

Ekspeditsiooniprogramm sisaldab:

1. Autode ja autojuhtide töö arvestuse ja analüüsi mooduli sõitude ja ringreiside lõikes, veoprotsessi analüüsi võimalust kulude, tulude jmt. aspektides. Analüütiliste tulemuste saamine nagu kogu tegevuse nii ka konkreetse veo kohta.
2. Kaadrimoodul, mis sisaldab ammendavat infot töötava personali kohta. Tagab kiire andmeotsingu töötajate kaupa, sisaldab endas tervet rida servisefunktsioone.  
3. Kliendimoodul, mis sisaldab ammendavat infot kliendi kohta. Tagab kiire andmeotsingu klientide kaupa, sisaldab endas tervet rida servisefunktsioone.
 

Nende võimaluste realiseerimiseks on ettenähtud:
А. Teatmikud, rekvisiidid arvestuseks
1. Andmed sõitude ja ringreide kaupa koos kogu kaasneva informatsiooniga, puudutavalt antud vedu.
2. Kliendid
3. Transpordivahendid
4. Haagised
5. Autojuhid.
6. TIR
7. Load
8. Vajalikus koguses abiteatmikke, nende kogus 7-10.
 

В. Aruandluse võimalused
1. Kaks erineva detailiseerimisega aruandlusvormi veoprotsessi analüüsi alal sõitude ja ringreiside lõikes koos täiendavate väljavõtete, grupeerimiste ja sorteerimiste võimalusega.
2. Üksikasjalik aruanne reisi kohta täiendavate väljavõtete, rühmitamiste ja sorteerimiste võimalusega.
3. Kaks aruannet iga teatmiku või rekvisiidi kohta, näiteks autodele, haagistele, autojuhtidele ja nii edasi, täiendavate väljavõtete, rühmitamiste ja sorteerimiste võimalusega.
 
С. Lisavõimalused
1. Autojuhtide passide ja viisade tähtaegade lõppemise kontrollimise võimalus.
2. Transpordivahendite tehnilise ülevaatuse läbimise tähtaegade kontrollimise võimalus.
3. Kohustusliku kindlustuse tähtaegade kontrollimise võimalus
4. Autojuhtidele volikirjade automatiseeritud trükkimine.
5. TIR-dokumentide arvestus.
6. Lubade arvestus.
7. Ettevõtte rentaabluse analüüs mitmes erinevas lõikes, mistahes perioodi eest.
8. Ülevedavate kaupade analüüs mitmes lõikes.
 
Tarkvara maksumus sisaldab:
1. Adaptsiooni konkreetse kliendi juures kasutamiseks.
2. Paigaldus.
3. Häälestus.
4. Personali väljaõpe tööks tarkvara kogu kompleksiga.
5. Garantiiaja tagamine ühe aasta jooksul.
6. Tarkvara tugi ühe aasta jooksul, mille alla kuulub kõigi tarkvara ekspluatatsioonil tekkivate probleemide lahendamine. Toetamise juurde ei kuulu tarkvara probleemide lahendamine, mis tekkisid tellija süül.

Pärast ühe aasta möödumist võib toetamist jätkata Teie soovil täiendava tasu eest,  kõige sagedamini praktikas see on tasu konkreetselt teenindamisele kulunud aja eest. 

Kliendi soovi korral töötame välja täieliku või piiratud veebiinterfeissi, kasutades kaasaegseid veebitehnoloogiaid. Põhjalikumat infot leiate viitelt Kasutamine transpordilogistikas.


Veoandmed

Andmed dokumentide ja tankimiste kohta

Transpordivahendid

Andmed töötajate kohta

Andmed klientide kohta

Järelepärimisevorm sõitude kohta

Reisidokument, esimene pool

Järelepärimise vorm kulude kohta

Aruanne tankimiste kohta

Tööaja graafik

TIR dokumentide alane aruanne

Kindlustuste kehtimisaja lõppemise kuupäevad

Viisade kehtimisaja lõppemise kuupäevad

Tehnilise ülevaatuse kehtimisaja lõppemise kuupäevad

Autorongi kaal

Volikiri
On võimalik tellida tarkvara keelt ( eesti, vene, inglise ... )

NB! Kõik näidisvormides toodud andmed on väljamõeldud ning võimalikud kokkusattumused on juhuslikud.

GSM: (+372) 5 03 28 23
e-mail: contact@net-working.ee

 
© Networking 2003
WebDisain © rocket88