Firmast
Projekts GPS
Teenindus

Projectid


ERP
- ERP - Ettevõtte ressurside planeerinise süsteem
- ERP.Production - Tootmisprotsesside juhtimine
- ERP.Construction - Ehitus-montaaz tegevus
- ERP.Repair - Remonttöö, tehnilinehooldus
- ERP.Finance - Ettevõtte finaantsarvestus
- ERP.Storage - Laoprogrammide kompleks
- ERP.Client - Kliendisuhete juhtimine
Laotarkvara
- Laotarkvara kompleks WMS.Management
- Addressilise säilitamise moodul ja mobiilsed terminalid
- Laotarkvara kompleks IWS.Trade
- Laotarkvara kompleks IWS.Storage
- Laotarkvara IWS.Easy
Raamatupidamiseprogramm
- Germes, raamatupidamisprogramm
- Germes, detailne informatsioon
- Germes, kirjeldus
- Germes: eelarve, finants analüüs
Tarkvara ehitusfirmadele
- Ehituseelarve
- Ehituseelarve, täiendatud
- Ehitusmajandus
Tarkvara transpordifirmadele
- CargoPro-Multi, multimodaalsed veod
- CargoPro, osakoormad
- CargoPro-RF, raudteeveod
- CargoPro-SF, mereveod
- CargoPro-Container, konteinerite müük ja tarnimine
- Kauba ekspedeerimine, autotransport
- MultyEx, tarneketi juhtimine
- Logistikakorralduse arvestus ja analüüs raudtee ekspediitorifirmas
- Vagunipargi haldamine
- Bunker+, punkerdamisprotsessi juhtimine
- Dokumentide TIR automatiseeritud väljatrükk
- Dokumentide CMR, SMGS, EVR automatiseeritud väljatrükk
- Kompleksne asjaajamine autotranspordi ekspediitorifirmas
Tarkvara trükikodajale
- Trükitootmise protsessi juhtimine
- Spetsialiseerunud lao-müügikompleks trükitootmise arvestuseks
Tarkvara kala töötlemise ja kalatööstustele
- Spetsialiseerunud lao-müügikompleks kalatoodangu arvestuseks
- Kala töötlemise tootmisprotsessi juhtimine
Spetsialiseeritud tarkvara
- Electron, elektrikilpide valmistamine (elektripaigaldised)
- Time+, andmete kogumine töötatud aja ja arvestatud töötasu kohta
- CheckingPlus+, mõõtmislabor
- Küttekulu arvestus ja analüüs
- Rattakummi kulumise arvestus ja analüüs
- Auto läbisõidu arvestus ja analüüs (sõidulehed)
- Kulutatud aja arvestus ja analüüs
- Kaubakäive arvestus ja analüüs
- Kompleksne asjaajamine
GPS R&D
- Lühiinformatsioon GPS-süsteemist
- Kasutamine
- Osutatava teenindamise võimalused
- Lihtsustatud töö skeem
- Hääle äratundmise tehnoloogia kasutamise võimalused
- Pihuarvutid
- Loogiline töötlus
- Monitooring ja juhtimine

RUS ENG   

Osutatava teenindamise võimalused

Takso tellimise süsteemi automatiseerimine pakub järgmisi teenindamise võimalusi 

 • Täisautomaatne takso väljakutse internetportaali kaudu. Kõige lähemal asuva takso leidmine toimub automaatselt ilma operaatori osavõtuta.
 • Täisautomaatne takso väljakutse häälemooduli kasutamisel
 • Käsitsi vastuvõetud tellimuste kiirendatud töötlus. Sellisel juhul kasutatakse kõige lähimal asuva takso otsimise moodulit, mis kiirendab mitmekordselt sobiva takso leidmist.
 • Erinevate tellimusliikide töötluse võimalus; näiteks lihttellimus, kohaletoimetamise tellimus, eeltellimus vähemalt 2 tundi ette, samaaegsed igapäevased tellimused jne.
 • Ühise tellimuste vastuvõtukeskuse loomine korraga mitmete firmade ja linnade teenindamiseks

Turvafirmade töösüsteemi automatiseerimine

 • Reageerimissüsteemi automatiseerimine
 • Objektide kajastamine erinevates režiimides kaardil reaalajas (ooterežiimis, häirerežiimis, patrullimisrežiimis jne.)
 • Valvemeeskonna automaatne väljaselgitamine, mis asub häirekutsega objektist kõige lähemal
 • Informatsiooni jälgimine ja salvestamine pihuarvutite (milleks võivad olla nii auto- kui ka jalameeskonnad) liikumise kohta

Inkassaatorfirmade töösüsteemi automatiseerimine

 • Reageerimissüsteemi automatiseerimine
 • Objektide kajastamine erinevates režiimides kaardil reaalajas (ooterežiimis, häirerežiimis, patrullimisrežiimis jne.)
 • Liikumismarsruudi üleandmine inkassaator-autole marsruudi käigus, mis suurendab inkasso-operatsioonide läbiviimise ohutust.
 • Informeerimine inkassaator-auto liikumismarsruudist kõrvalekaldumisest
 • Informeerimine inkassaator-auto paigalolekust kindlaksmääratud ajaperioodi jooksul
 • Häiresignaali edastamine

Kohaletoimetamissüsteemi automatiseerimine ja marsruutide optimiseerimine firmadele, mis tegelevad kaupade kohaletoimetamise ja vedudega, kulleritööga.

 • Firma autode asukoha ning transporditud kaupade vastuvõtu- ja väljastamispunktide määramine kaardil reaalajas
 • Tööpäeva alguseks saabunud tellimuste töötlus ja optimaalsete automarsruutide väljatöötamine
 • Operaator saab veotellimusi telefoni ja internetportaali kaudu
 • Lähima vaba auto leidmine toimub automaatselt ilma operaatori osavõtuta
 • Käsitsi vastuvõetud tellimuste kiirendatud töötlus. Sellisel juhul kasutatakse kõige lähimal asuva takso otsimise moodulit, mis kiirendab mitmekordselt sobiva takso leidmist.
 • Erinevate tellimusliikide töötluse võimalus; näiteks lihttellimus, eeltellimus vähemalt 2 tundi ette, samaaegsed igapäevased tellimused jne.
 • Kliendile arvutatakse ja antakse teada kulleri liikumiskiirusest, distantsist sihtpunktini ning samuti tellimuse teostamise ajast.
 • Tellijal on võimalus igal hetkel saada teada veoauto asukohta, mis võimaldab oluliselt parandada osutatava teenuse kvaliteeti ning samuti vähendada kullerfirma kulusid kliendi informeerimisele.
 • Ühise tellimuste vastuvõtukeskuse loomine korraga mitmete firmade ja linnade teenindamiseks

Kontrollisüsteem ametiautode liikumise järele

Autos paigaldatud seadmed suudavad salvestada suure hulga geograafilist informatsiooni. Selle informatsiooni töötluse tulemuseks on võimalik saada järgmised andmed: auto asukoht kindlaksmääratud ajal, läbitud distants, liikumismarsruut järjest läbitud aadresside nimekirja kujul või graafilisel kujul elektroonilisel regionaalkaardil.

NB! Süsteem on väga mahukas ja keeruline, seepärast on sellel interneti leheküljel võimalik esitada ainult üldist informatsiooni. Huvi tekkimisel kõikide selle võimaluste, tehniliste omaduste ja teiste aspektide vastu, palume pöörduda aadressil contact@net-working.ee.

GSM: (+372) 5 03 28 23
e-mail: contact@net-working.ee

 
© Networking 2003
WebDisain © rocket88