Firmast
Projekts GPS
Teenindus

Projektid


ERP
- ERP - Ettevõtte ressurside planeerinise süsteem
- ERP.Production - Tootmisprotsesside juhtimine
- ERP.Construction - Ehitus-montaaz tegevus
- ERP.Repair - Remonttöö, tehnilinehooldus
- ERP.Finance - Ettevõtte finaantsarvestus
- ERP.Storage - Laoprogrammide kompleks
- ERP.Client - Kliendisuhete juhtimine
Laotarkvara
- Laotarkvara kompleks WMS.Management
- Addressilise säilitamise moodul ja mobiilsed terminalid
- Laotarkvara kompleks IWS.Trade
- Laotarkvara kompleks IWS.Storage
- Laotarkvara IWS.Easy
Raamatupidamiseprogramm
- Germes, raamatupidamisprogramm
- Germes, detailne informatsioon
- Germes, kirjeldus
- Germes: eelarve, finants analüüs
Tarkvara ehitusfirmadele
- Ehituseelarve
- Ehituseelarve, täiendatud
- Ehitusmajandus
Tarkvara transpordifirmadele
- CargoPro-Multi, multimodaalsed veod
- CargoPro, osakoormad
- CargoPro-RF, raudteeveod
- CargoPro-SF, mereveod
- CargoPro-Container, konteinerite müük ja tarnimine
- Kauba ekspedeerimine, autotransport
- MultyEx, tarneketi juhtimine
- Logistikakorralduse arvestus ja analüüs raudtee ekspediitorifirmas
- Vagunipargi haldamine
- Bunker+, punkerdamisprotsessi juhtimine
- Dokumentide TIR automatiseeritud väljatrükk
- Dokumentide CMR, SMGS, EVR automatiseeritud väljatrükk
- Kompleksne asjaajamine autotranspordi ekspediitorifirmas
Tarkvara trükikodajale
- Trükitootmise protsessi juhtimine
- Spetsialiseerunud lao-müügikompleks trükitootmise arvestuseks
Tarkvara kala töötlemise ja kalatööstustele
- Spetsialiseerunud lao-müügikompleks kalatoodangu arvestuseks
- Kala töötlemise tootmisprotsessi juhtimine
Spetsialiseeritud tarkvara
- Electron, elektrikilpide valmistamine (elektripaigaldised)
- Time+, andmete kogumine töötatud aja ja arvestatud töötasu kohta
- CheckingPlus+, mõõtmislabor
- Küttekulu arvestus ja analüüs
- Rattakummi kulumise arvestus ja analüüs
- Auto läbisõidu arvestus ja analüüs (sõidulehed)
- Kulutatud aja arvestus ja analüüs
- Kaubakäive arvestus ja analüüs
- Kompleksne asjaajamine
GPS R&D
- Lühiinformatsioon GPS-süsteemist
- Kasutamine
- Osutatava teenindamise võimalused
- Lihtsustatud töö skeem
- Hääle äratundmise tehnoloogia kasutamise võimalused
- Pihuarvutid
- Loogiline töötlus
- Monitooring ja juhtimine

RUS ENG   

Electron, elektrikilpide valmistamine (elektripaigaldised)

Electron – on programmikompleks elektrikilpe (elektripaigaldisi) tootva ettevõtte tootmis- ja laoprotsesside automatiseerimiseks. ERP.Electron on ette nähtud elektri- ja abiseadmete paigaldamise, kuni 1kW ja seda ületava võimsusega elektrikilpide, liinide ning jaotusvõrkude tootmise ja montaa˛i alase töö planeerimiseks, kalkulatsiooni ettevalmistamiseks, teostamiseks ning sellejärgseks analüüsiks.

Paljudele elektrikilpe ning muid elektriseadmeid tootvatele firmadele on üheks kõige valulikumaks küsimuseks – suur ajakulu, mida nõuab klientide jaoks kalkulatsiooni koostamine, aga ka sellele järgnev mahukas dokumendiringlus. Programmikompleks Electron võimaldab muuta personali töö maksimaalselt efektiivseks, viies miinimumini rutiinsetele operatsioonidele kulutatavad tööressursid, alates tellimuse saamise etapist kuni elektripaigaldise ekspluatatsiooni tähtaja lõppemiseni.

KALKULATSIOONI KOOSTAMISE ETAPP

Uus projekt luuakse tellijate andmebaasi ja nendele kuuluvate objektide alusel. Kalkulatsiooni koostamise etapil kantakse sisse kõik komplekteerivad osad koos tehniliste omadustega, otse komplekteerivate osade ja materjalide andmebaasist. Selles võivad sisalduda mitme tarnija poolt tagatavad komponendid koos põhiandmetega (maksumus, XYZ, kaal, hõivatavad moodulid, montaa˛iaeg, komponendi grupp, polaarsus jne.). Ekraanifiltrid, liigitatult komponentide tüübi, tootja, tarnija, tehniliste atribuutide järgi, võimaldavad vähendada komponentide valikut vaid paari ühikuni, mis omakorda vähendab märkimisväärselt komponentide sissekandmisele kuluvat aega.

Komponentide komplektid ja lisamaterjalid arvestatakse välja automaatselt, sõltuvalt sissekantud normidest. Uue kalkulatsiooni loomiseks võib kasutada tüüp- või sarnaseid kalkulatsioone. On olemas ka andmete importimise võimalus programmist CAD, kalkulatsiooni automaatseks väljaarvutamiseks projektiandmetele tuginedes. Eraldi võimalusena on olemas ka ühe põhitootja komponentide automaatse asenduse võimalus teise tootja omadega, ja seda komplekteerivate osade vahetamise tabeli järgi.

TELLIMUSE TÄITMISE ETAPP

Materjalide ja komponentide vajaduse planeerimine võimaldab tellimuse töösse laskmisel arvutada välja nende soetamise vajaduse, arvestades laovarusid ja tsehhi tellimusi töös. Täiendavalt võib arvestada andmeid sõltumatu nõudluse kohta, näiteks nõudluse ennustamist komponentidele.

Koos materjalide ja komponentide varustamise planeerimisega toimub ka tööjõu kasutamise planeerimine toodangu valmistamiseks, koos tootmise graafiku saamisega selleks. Üheks programmikompleksi töö tulemuseks on süsteemi poolt koostatud tellimused tsehhitellimuste ja varustamise tellimuste moodustamiseks. Tsehhitellimusse võib lisada tööjuhendid (operatsioonide teostamise tehnilised tingimused) tellimuse täitmise alal, aga ka lisada või välja arvata komponente.

Andmete sisestamise ajal annab programmikompleks, pärast igat sisestatud komponenti ja kogust, võimaluse näha kogu projekti omahinda, maksumust kliendile ja ka ennustatavat tulu. Täiendavad andmed – kogu montaa˛ile kuluv aeg, moodulite üldarv, katsetamisele kuluv aeg ning muud olulised projekti andmed on kasutajale kättesaadavad igal momendil ja see muudab kalkulatsiooni ettevalmistamise protsessi maksimaalselt läbipaistvaks.

Programmikompleks Electron valmistab ette lisaks standardsele loetelule ka järgneva aruandlusloetelu – Müügileping, Mügitellimus, Ostutellimus, Komplekteerimisleht, Spetsifikatsioon, Töötunnid, Kontrollileht, Konstruktsiooni- ja talitlusomaduste kontroll, Lõpkontrolli protokoll, tehniline Pass, tehniline kontroll, testitunnid, tehnilised andmed, mõõtmise protokoll pinge, mõõtmise protokoll RVK, vastavusdeklaratsioon ja muud dokumendid.

Programmikompleksis Electron on realiseeritud juurdepääsu rollisüsteem – projekteerija, kontrollgrupi, administraatori, laotöötaja ja muud rollid annavad võimaluse jaotada andmetele ja võimalustele ligipääsu funktsioonid optimaalse funktsionaalsuse ükesehitamiseks igale kasutajale.

Iga valmistatud toote jaoks, millele on ettenähtud tehniline teenindus, võib programmis sisestada mitte ainult spetsifikatsioonid vaid ka varuosade ja komponentide nimekirja, mis olid talle paigaldatud pärast ekspluatatsiooni võtmist. Electron tarkvaras fikseeritakse valmis toote remontide ja järgneva teeninduse loetelu selle kogu elutsükli vältel.

Spetsiifiliste nõuete jaoks elektripaigaldiste komponentide ja materjalide arvestamise alal kasutatakse selleks spetsiaalselt adapteeritud laoprogrammi ERP.Storage. See on integreeritud programmikompleksisse Electron ja toimib sellega täielikult koosluses kõikidel nõutud tööetappidel.

JÄRGNEV ANALÜÜS

Programmikompleks Electron tagab kontrolli tootmisprotsessi üle koos alljärgneva detailiseeringuga:

– komponentide ja kulumaterjalide tootmise kohta, koos planeeritud ja reaalselt kulutatud rahaliste vahendite analüütikaga;
– töötasu kohta, kaasa arvatud juba teostatud või ajapõhine töötasu arvestus, koos planeeritud ja reaalselt kulutatud tööaja ning rahaliste vahendite arvestusega;
– saadud toodangu analüütika kohta (s.h. defektidest, tagastustest tootmisesse, väljapraagitud toodangust jne.);
– püsikulude kohta tegevusele (rent, liising jne.), koos planeeritud ja reaalselt kulutatud rahaliste vahendite analüütikaga;
– esitatud arvete ja nende tasumise kohta.

Saadavate andmete korral on alljärgnevaid võimalusi:

– tootmistsükli analüüs mistahes perioodi kohta, samuti etapiline ja tellimuse alane, saades tulumused määratletud kuupäeva kohta, koos maksumuse ja omahinna analüüsiga;
– mitme tegevusvormi analüüs,
– all- või peatöövõtu analüüs, koos planeeritud ja reaalselt kulutatud rahaliste vahendite analüüsiga, nii perioodi põhiselt kui ka kogumina tööde teostamise tähtaegu arvestades;

• Võimalus operatiivselt hinnata ettevõtte majanduslikku olukorda, majanduslikku tulu konkreetselt teostatavast projektist, tellimusest või ettevõtte tegevusvormist;

• Kogu dokumentatsiooni arhiiv ilma nende säilivusaja piiranguta;

• Arhiivist kiire info leidmine erinevate tunnuste järgi (projekti, tellimuse, korralduse, komplekteeringu number, kliendi järgi, arve numbri järgi jne.);

Andmete kogumiseks töötatud tundide kohta võib kasutada tarkvara Time+.

Tarkvara interfeis võib olla igasugune, vastavalt kliendi soovile (eesti-, vene-, inglise-, lätikeelne...).

Tarnekomplekti kuulub kohandamine konkreetse ettevõtte tingimustele ja vajadustele, paigaldus, häälestamine ja personali täielik väljaõpetamine koos järgneva 1 aasta pikkuse tarkvara toega.

Programmikompleksi Electron hostimiseks pilves soovitame spetsiaalset teenust virtuaalse või pühendatud serveri rentimiseks - www.pilv24.ee.

 

Pakkumise detailne vorm

Pakkumise kokkuvõtlik vorm

 

Programmikompleksi Electron komponentide ja materjalide nomenklatuur

Projektide ja pakkumise vorm

Pakkumise komponentide summa

Põhitarnija vahetamiseks vajalik komponentide automaatvahetuse tabel

Hinnapakkumise vorm detailiseeringuga toodete kohaselt

 

Arve esitamise vorm

 

 

Soovi korral võime läbi viia programmikompleks Electron võimaluste demonstreerimise Teie ettevõttes.

NB! Kõik näidisvormides toodud andmed on väljamõeldud ning võimalikud kokkusattumused on juhuslikud.

 

GSM: (+372) 5 03 28 23
e-mail: contact@net-working.ee

 
© Networking 2003
WebDisain © rocket88