Firmast
Projekts GPS
Teenindus

Projektid


ERP
- ERP - Ettevõtte ressurside planeerinise süsteem
- ERP.Production - Tootmisprotsesside juhtimine
- ERP.Construction - Ehitus-montaaz tegevus
- ERP.Repair - Remonttöö, tehnilinehooldus
- ERP.Finance - Ettevõtte finaantsarvestus
- ERP.Storage - Laoprogrammide kompleks
- ERP.Client - Kliendisuhete juhtimine
Laotarkvara
- Laotarkvara kompleks WMS.Management
- Addressilise säilitamise moodul ja mobiilsed terminalid
- Laotarkvara kompleks IWS.Trade
- Laotarkvara kompleks IWS.Storage
- Laotarkvara IWS.Easy
Raamatupidamiseprogramm
- Germes, raamatupidamisprogramm
- Germes, detailne informatsioon
- Germes, kirjeldus
- Germes: eelarve, finants analüüs
Tarkvara ehitusfirmadele
- Ehituseelarve
- Ehituseelarve, täiendatud
- Ehitusmajandus
Tarkvara transpordifirmadele
- CargoPro-Multi, multimodaalsed veod
- CargoPro, osakoormad
- CargoPro-RF, raudteeveod
- CargoPro-SF, mereveod
- CargoPro-Container, konteinerite müük ja tarnimine
- Kauba ekspedeerimine, autotransport
- MultyEx, tarneketi juhtimine
- Logistikakorralduse arvestus ja analüüs raudtee ekspediitorifirmas
- Vagunipargi haldamine
- Bunker+, punkerdamisprotsessi juhtimine
- Dokumentide TIR automatiseeritud väljatrükk
- Dokumentide CMR, SMGS, EVR automatiseeritud väljatrükk
- Kompleksne asjaajamine autotranspordi ekspediitorifirmas
Tarkvara trükikodajale
- Trükitootmise protsessi juhtimine
- Spetsialiseerunud lao-müügikompleks trükitootmise arvestuseks
Tarkvara kala töötlemise ja kalatööstustele
- Spetsialiseerunud lao-müügikompleks kalatoodangu arvestuseks
- Kala töötlemise tootmisprotsessi juhtimine
Spetsialiseeritud tarkvara
- Electron, elektrikilpide valmistamine (elektripaigaldised)
- Time+, andmete kogumine töötatud aja ja arvestatud töötasu kohta
- CheckingPlus+, mõõtmislabor
- Küttekulu arvestus ja analüüs
- Rattakummi kulumise arvestus ja analüüs
- Auto läbisõidu arvestus ja analüüs (sõidulehed)
- Kulutatud aja arvestus ja analüüs
- Kaubakäive arvestus ja analüüs
- Kompleksne asjaajamine
GPS R&D
- Lühiinformatsioon GPS-süsteemist
- Kasutamine
- Osutatava teenindamise võimalused
- Lihtsustatud töö skeem
- Hääle äratundmise tehnoloogia kasutamise võimalused
- Pihuarvutid
- Loogiline töötlus
- Monitooring ja juhtimine

RUS ENG   

Ajakulu arvestamise programm, mis võimaldab operatiivselt viia läbi arvete esitamise ja vastava aruandedokumentatsiooni vormistamise töid. Võimaldab oluliselt vähendada ajakulu rutiinsetele tööoperatsioonidele. Täiendavaks võimaluseks on firma tegevuse tulemuste majanduslik analüüs igas aspektis.

Põhilised funktsioonid:

 • klientide arvepidamine

 • adaptatsioon nelja tegevusliigi lõikes – audiitor-, raamatupidamis-, konsultatsiooni ja juriidilised teenused

 • täielikult automatiseeritud arvete esitamine mistahes perioodi lõikes kõikide tegevusvormide järgi, kaasarvatud ühekordsete tööde summeerimine kõikide tegevuste liikide lõikes väljatooduna ühel arvel

 • kliendikeskse reklaamitöö automatiseerimine, kaasaarvatud võimalus saata reklaami või teisi teateid üksik-, püsi- või kõikidele klientidele

 • ümbrikute väljatrükk vastavalt esitatud arvetele või saadetud reklaamile

 • aruandlussüsteem, milles sisaldub

  • põhjalik ajalooline informatsioon kliendiga teostatud töö kohta

  • lõpparuanne nii kogu firma kui ka iga töötaja tööst  

  • arvete tasumise kontroll kõikide ja üksikute klientide lõikes

  • kliendiga teostatud töö analüüs iga tegevusvormi lõikes

  • firma töötegevuse üldiste näitajate analüüs graafilisel kujul

 • andmete ekspordi võimalus teistesse kaasarvatud raamatupidamisprogramidesse

 • autoriseerimine programmi sisenemisel

 • kõikide operaatorite tegevuste fikseerimine, mis annab võimaluse selgitada välja, kes milliseid andmeid sisestas ning kes milliseid tegevusi teostas


Informatsiooni sisestamise vorm osutatud teenuste kohta

Ajalooline päringuvorm kliendiga läbiviidud töö kohta


Päring kliendiga läbiviidud töö kohta

Konkreetse töötaja poolt läbiviidud töö lõpparuanne

Esitatud arvete summade dünaamika

Klientide jaotuse diagramm

On võimalik tellida tarkvara keelt ( eesti, vene, inglise ... )

Tarne komplekti kuulub tarkvara paigaldamine, häälestamine, kohanemine konkreetse firma tingimustele, personali väljaõpe ja 1 aastane tarkvara toetamine

NB! Kõik näidisvormides toodud andmed on väljamõeldud ning võimalikud kokkusattumused on juhuslikud.

GSM: (+372) 5 03 28 23
e-mail: contact@net-working.ee

 
© Networking 2003
WebDisain © rocket88