Firmast
Projekts GPS
Teenindus

Projektid


ERP
- ERP - Ettevõtte ressurside planeerinise süsteem
- ERP.Production - Tootmisprotsesside juhtimine
- ERP.Construction - Ehitus-montaaz tegevus
- ERP.Repair - Remonttöö, tehnilinehooldus
- ERP.Finance - Ettevõtte finaantsarvestus
- ERP.Storage - Laoprogrammide kompleks
- ERP.Client - Kliendisuhete juhtimine
Laotarkvara
- Laotarkvara kompleks WMS.Management
- Addressilise säilitamise moodul ja mobiilsed terminalid
- Laotarkvara kompleks IWS.Trade
- Laotarkvara kompleks IWS.Storage
- Laotarkvara IWS.Easy
Raamatupidamiseprogramm
- Germes, raamatupidamisprogramm
- Germes, detailne informatsioon
- Germes, kirjeldus
- Germes: eelarve, finants analüüs
Tarkvara ehitusfirmadele
- Ehituseelarve
- Ehituseelarve, täiendatud
- Ehitusmajandus
Tarkvara transpordifirmadele
- CargoPro-Multi, multimodaalsed veod
- CargoPro, osakoormad
- CargoPro-RF, raudteeveod
- CargoPro-SF, mereveod
- CargoPro-Container, konteinerite müük ja tarnimine
- Kauba ekspedeerimine, autotransport
- MultyEx, tarneketi juhtimine
- Logistikakorralduse arvestus ja analüüs raudtee ekspediitorifirmas
- Vagunipargi haldamine
- Bunker+, punkerdamisprotsessi juhtimine
- Dokumentide TIR automatiseeritud väljatrükk
- Dokumentide CMR, SMGS, EVR automatiseeritud väljatrükk
- Kompleksne asjaajamine autotranspordi ekspediitorifirmas
Tarkvara trükikodajale
- Trükitootmise protsessi juhtimine
- Spetsialiseerunud lao-müügikompleks trükitootmise arvestuseks
Tarkvara kala töötlemise ja kalatööstustele
- Spetsialiseerunud lao-müügikompleks kalatoodangu arvestuseks
- Kala töötlemise tootmisprotsessi juhtimine
Spetsialiseeritud tarkvara
- Electron, elektrikilpide valmistamine (elektripaigaldised)
- Time+, andmete kogumine töötatud aja ja arvestatud töötasu kohta
- CheckingPlus+, mõõtmislabor
- Küttekulu arvestus ja analüüs
- Rattakummi kulumise arvestus ja analüüs
- Auto läbisõidu arvestus ja analüüs (sõidulehed)
- Kulutatud aja arvestus ja analüüs
- Kaubakäive arvestus ja analüüs
- Kompleksne asjaajamine
GPS R&D
- Lühiinformatsioon GPS-süsteemist
- Kasutamine
- Osutatava teenindamise võimalused
- Lihtsustatud töö skeem
- Hääle äratundmise tehnoloogia kasutamise võimalused
- Pihuarvutid
- Loogiline töötlus
- Monitooring ja juhtimine

RUS ENG   

WMS.Management, tarkvara kala töötlemise ja kalatööstustele

Kaasaegsed nõudmised laotingimustele – rohkem servist lühema aja jooksul. Töötlemiskiiruse järsk tõus, vigade arvu oluline vähenemine – see kõik on võimalik spetsialiseeritud programmikompleksi WMS Management rakendamisel - lao automatiseeritud juhtimissüsteem ( WMS – Warehouse Management System ).

WMS Management programmikompleksi peamised funktsioonid:

• Operatsioonide arvestus: kauba sissetulek, laadimine, tagastus, kauba liikumine ladudes, mahakandmine, kaupade arvetega reserveerimine müügiks, kauba tellimine tarnijale, volikirjade vormistamine kauba kättesaamiseks, sularahaga ja ülekandega teostatavad maksed, j.n.e.
Põhjalik analüütik käibed ja saldod tõttu tööstus - kala mõõtme, kalasordi ja tooraine säilitustemperatuuri, kestvuse ja kuupäeva järgi.
• Vastastikuste arvelduste arvestus klientidega, tarnijatega.
• Ülalpool loetletud dokumentide, faktuurarvete, saatelehtede ja muude dokumentide väljatrükk nende alusel, hinnakirjad jm.
• Laialdane aruandlussüsteem: infoteatmikud kauba liikumise, tellimuste laekumisest, laadimisest, mahakandmisest, realiseerimisest, reserveerimisest, tuludest, kuludest, kauba käivetest, võlgnevusest agentidele (agentide võlgnevusest) rahas ja kaubas (s.h. võlgnevuste arvestus realiseerimiseks võetud kaupade alusel), kaubajääkidest laos ka kaubajääkidest iga tarnija kohta, ühtede või teiste kaupade efektiivsusest j.n.e.
• Mugav info otsing teatmikest ja dokumentide kiire vormistamine.
• Dokumentide korrektne muutmine tagantjärele.
• Seos teineteisest sõltuvate dokumentide vahel.
• Mitmevaluutaline arvestus
• Kaupade omahinna määramine ühe järgi järgmistest algoritmidest:
а. Keskmine kaal
b. Esimesena sissetulnud – esimesena väljaläinud (FIFO), viimasena sissetulnud – esimesena väljaläinud ( LIFO ), esimesena lõppenud - esimesena väljaläinud (FEFO).
c. Esimene – kõige odavam, esimene – kõige kallim.
• Omahind ladudes, arvestades jääke sissetulemistest igas laos konkreetselt tarnijalt, omahinda tootmise kuupäeva järgi.
• Varasema tootmiskuupäevaga kaupade väljastamine esimesena.
• Andmete eksport-import teistesse andmebaasidesse
• Mitu hinna liiki iga kauba kohta
• Kaupade hindade kiire muutmise võimalus
• Side kassaaparaatidega
• Töötamine mistahes triipkoodi skanneritega
• Etikettide printerite tugi (printerid triipkoodide trükkimiseks)
• Partiiline arvestus, piiramatu triipkoodide arv kaubal, sissepandud pakendused ja palju muud
• Programmi häälestamise võimalus konkreetse kasutaja vajadustele

WMS.Management ja ERP.Production koostoime on ülesehitatud nende täieliku integreerimise põhimõttel, nimelt aga valmistoodangu väljastamisel tootmisest tekib automaatselt vastav laodokument vastuvõtu jaoks, tooraine üleandmisel tootmisesse tekib aga automaatselt vastav dokument tooraine tootmisesse vastuvõtu kohta. Avalduste edastamise funktsiooni tootmisesse ja väljastamise funktsiooni ettevõtte siseselt täidab heliteavitussignaaliga varustatud dokumentide edastamise sisesüsteem, mis analüüsib ka ülesannete täitmist ning kontrollib täitmata jäänud tellimusi.

Laokompleksitele, mis töötavad kui tarneahela lülid (SCM - Supply Chain Management), on välja töötatud programmi WMS Management spetsiaalne variant. Ettevõtte – tarneahela lüli spetsiaalsed vajadused nõuavad automatiseeritud arvestuse muudetud mudelit. Need muudatused olid kantud programmi ja juurutatud reas ettevõtetes. Andmete impordi-ekspordi võimalused tarnete ahelas võimaldavad viia kaupade alase info käsitsi sisestamise vajaduse praktiliselt nullini, minimaliseerides sellega personali vead. Andmete vahetuse struktureerimine võimaldab teostada lao-operatsioone kiiresti, kvaliteetselt ja ilma liigsete kuludeta. Antud WMS Management programmi variant on võitnud ka laotarkvara hanke konkursi õppeprotsessiks Tallinna Tehnikakõrgkoolis 2010 aastal.

Kaupade töötlemise kiiruse suurendamiseks rakendatakse andmete triipskaneerimise tehnoloogiat. Samuti alandab triipskaneerimise rakendamine olulisel määral inimliku eksimuse riski, kuna triipkoodi lugemisel moodustab eksimuse risk kõigest 0.03% - ja sedagi, vaid siis, kui töötaja luges ühte silti, kuid võttis teise kauba. Inimlik faktor, mida kahjuks pole võimalik täielikult välistada. Kuid ka selles olukorras selgitab laadimise momendil kontrollides eksimuse välja kontrolör ja klient saab kätte just nimelt oma tellimuse. Kliendi soovi korral on võimalik adapteerida programmi töö raadiosageduseliste identifitseerimisseadmetega RFID.

Programmikompleksis WMS. Management rakendatakse hoiustamise aadressisüsteemi. Igal ajamomendil võib süsteemi kasutaja saada infot kauba jäägi ja selle faktilise hoiukoha kohta koos täpse aadressi äratoomisega kuni lõpliku lahtrini lao graafilisel skeemil. Aadressilise hoiustamise tehnoloogiate rakendamine on vajalik kauba hoiustamise korrapärastamiseks, kaubavarude optimeerimise metoodikate väljatöötamiseks ja laosiseste liikumiste arvu vähendamiseks. Graafilised aruanded näitavad ilmekalt asukohta laos, optimeerides kauba valiku vastavalt kauba faktilisele asukohale laos. Aadressilise hoiustamise tehnoloogia baseerub triipkodeerimisel ja organiseeritakse lahtrite, palettide, kaupade jmt. nummerdamise abil.

Lao töö analüüs laia kaupade sortimendiga ja suure kaubakäibega on üsna keeruline ja nõuab pikka aega. Prioriteedid õigesti paika panna aitab ABC-analüüsi meetod, mille abil võib koheselt välja selgitada kaupade 20-st protsendist selle grupi, mis toovad 80 protsenti tulu, ja välja selgitada need 10 protsenti kaupu, mis toovad 10 protsenti tulu ning võtavad enda alla 40 protsenti laopinda.

Remote desktop võimaldab anda klientuurile operatiivset infot nende kaupade seisundist 24 tundi ööpäevas 7 päeva nädalas.

Täielik integratsioon programmikompleksiga CargoPro – spetsiaalse väljatöötamisega transpordi operatsioonide arvestuse kompleksiliseks automatiseerimiseks. CargoPro-l on olemas adaptsioonid mistahes liiki transpordi jaoks (auto-, raudtee-, mere- ja lennutransport) ja mistahes kaupade veoks.

On tagatud integratsioonivõimalus Marketing ja CRM moodulitega, mis võimaldavad süstematiseerida ettevõtte marketingi tööd ja tööd iga konkreetse kliendiga. Sel juhul on tagatud programmimoodulite häälestatud töö, alates avalduse vormistamise etapist peale.

Tarkvara interfeis võib olla igasugune, vastavalt kliendi soovile (eesti-, vene-, inglise-, lätikeelne...).

Kliendi soovi korral töötame välja täieliku või piiratud veebiinterfeissi, kasutades kaasaegseid veebitehnoloogiaid. Põhjalikumat infot leiate viitelt Kasutamine kaubandus- ja laokompleksides.

Tarnekomplekti kuulub kohandamine konkreetse ettevõtte tingimustele ja vajadustele, paigaldus, häälestamine ja personali täielik väljaõpetamine koos järgneva 1 aasta pikkuse tarkvara toega.

Soovi korral võime läbi viia programmi WMS.Management võimaluste demonstreerimise Teie ettevõttes.

 

Põhimenüü - paremal pool on näha täitmisele kuuluvad ülesanded.
 

Uue ülesande laekumisega kaasneb helisignaal ja ülesande rea esiletoomine punasega.

 

Lattu eellaekumise vorm. Kaup võetakse vastu klahvivajutusega "Lattu vastu võtta ".

 

Laost eelväljastamise vorm. Kaubad väljastatakse vajutades nupule "Laost välja anda".
Tellimuse vorm. Kauba automaatne valimine vastavalt FIFO, LIFO, FEFO, teostatakse vajutades nupule "Valida laost " koos järgneva üleminekuga kauba väljastamise vormile.

 

Kauba nomenklatuur.

 

Kauba lattu laekumise vorm. Vormi roosal elemendil on näha dokumentide edastusmooduli tööd.

 

Laost väljastamise vorm

 

Laoseisu aruandluse järelepärimise vorm.

 

Kauba laekumise aruandluse järelepärimise vorm.

 

Kauba väljastamise aruandluse järelepärimise vorm.

 

Kuna see versioon on standardse WMS.Management laiendus, siis ülejäänud standardsete vormide ja aruandlustega võite tutvuda WMS.Management laokompleksi viite abil.

NB! Kõik näidisvormides toodud andmed on väljamõeldud ning võimalikud kokkusattumused on juhuslikud.

Tarkvara töötati välja Microsoft Accessi ja Microsoft SQL Serveri abil.

 

GSM: (+372) 5 03 28 23
e-mail: contact@net-working.ee

 
© Networking 2003
WebDisain © rocket88