Firmast
Projekts GPS
Teenindus

Projektid


ERP
- ERP - Ettevõtte ressurside planeerinise süsteem
- ERP.Production - Tootmisprotsesside juhtimine
- ERP.Construction - Ehitus-montaaz tegevus
- ERP.Repair - Remonttöö, tehnilinehooldus
- ERP.Finance - Ettevõtte finaantsarvestus
- ERP.Storage - Laoprogrammide kompleks
- ERP.Client - Kliendisuhete juhtimine
Laotarkvara
- Laotarkvara kompleks WMS.Management
- Addressilise säilitamise moodul ja mobiilsed terminalid
- Laotarkvara kompleks IWS.Trade
- Laotarkvara kompleks IWS.Storage
- Laotarkvara IWS.Easy
Raamatupidamiseprogramm
- Germes, raamatupidamisprogramm
- Germes, detailne informatsioon
- Germes, kirjeldus
- Germes: eelarve, finants analüüs
Tarkvara ehitusfirmadele
- Ehituseelarve
- Ehituseelarve, täiendatud
- Ehitusmajandus
Tarkvara transpordifirmadele
- CargoPro-Multi, multimodaalsed veod
- CargoPro, osakoormad
- CargoPro-RF, raudteeveod
- CargoPro-SF, mereveod
- CargoPro-Container, konteinerite müük ja tarnimine
- Kauba ekspedeerimine, autotransport
- MultyEx, tarneketi juhtimine
- Logistikakorralduse arvestus ja analüüs raudtee ekspediitorifirmas
- Vagunipargi haldamine
- Bunker+, punkerdamisprotsessi juhtimine
- Dokumentide TIR automatiseeritud väljatrükk
- Dokumentide CMR, SMGS, EVR automatiseeritud väljatrükk
- Kompleksne asjaajamine autotranspordi ekspediitorifirmas
Tarkvara trükikodajale
- Trükitootmise protsessi juhtimine
- Spetsialiseerunud lao-müügikompleks trükitootmise arvestuseks
Tarkvara kala töötlemise ja kalatööstustele
- Spetsialiseerunud lao-müügikompleks kalatoodangu arvestuseks
- Kala töötlemise tootmisprotsessi juhtimine
Spetsialiseeritud tarkvara
- Electron, elektrikilpide valmistamine (elektripaigaldised)
- Time+, andmete kogumine töötatud aja ja arvestatud töötasu kohta
- CheckingPlus+, mõõtmislabor
- Küttekulu arvestus ja analüüs
- Rattakummi kulumise arvestus ja analüüs
- Auto läbisõidu arvestus ja analüüs (sõidulehed)
- Kulutatud aja arvestus ja analüüs
- Kaubakäive arvestus ja analüüs
- Kompleksne asjaajamine
GPS R&D
- Lühiinformatsioon GPS-süsteemist
- Kasutamine
- Osutatava teenindamise võimalused
- Lihtsustatud töö skeem
- Hääle äratundmise tehnoloogia kasutamise võimalused
- Pihuarvutid
- Loogiline töötlus
- Monitooring ja juhtimine

RUS ENG   

ERP.Production

ERP.Production lahendus võimaldab planeerida, kontrollida, analüüsida ja juhtida tööstusettevõtete tootmisprotsesse.

Tootmisprotsessid erinevad juba ainult tööstuse ühes harus kõvasti teineteisest, sõltuvalt väljalastavast toodangust. Toodang on tavaliselt väga erinev liikidelt ja tüüpidelt ning peale selle läbib tervet rida staadiume oma elutsükli jooksul, seetõttu vajab ettevõte erinevaid juhtimismudeleid.

Toodangu kogu elutsükli toetamine, alates väljatöötamisest kuni ekspluatatsioonist maha võtmiseni, algab sellest, et süsteemis arvestatakse igat toodangu ühikut. Kusjuures toodangu ühikutele, millele on ettenähtud tehniline teenindus, võib sisestada mitte ainult spetsifikatsioone, vaid ka varuosade nimekirja ja teeninduse ajaloo.

Mahuline-kalendriline planeerimine kasutades Microsoft Project-i võimaldab planeerida tootmist ja kujundada plaane olemasolevate turustamistellimuste ja kriitiliste komponentidega (materjalidega) ning tootmisseadmetega varustatuse alusel.

Nõudluse planeerimine materjalide järgi võimaldab tellimusavalduse töösse laskmisel arvutada välja nõudluse kõikides materjalides ja komplekteerivates osades, arvestades laovarusid, planeeritud laekumisi ja väljasaatmisi (laadimisi). Nimetatud vajadused tekivad turustamistellimuste, tsehhitellimuste, korraldustellimuste (remondi) alusel. Seda infot võrreldakse reserveerimata varudega, varustamistellimustega ja tsehhitellimustega, tarbe määramiseks tooraines ja komponentides. Täiendavalt võib arvestada andmeid sõltumatust nõudlusest, näiteks nõudluse prognoos varuosadele.

Vajaduste planeerimise ülesanne tootmisvõimsuste järgi seisneb tootmisprogrammi täitmise reaalsete tähtaegade määramises olemasolevatel tootmisvõimsustel. Töökeskuste koormuse planeerimine lihtsustab võimalike kitsaskohtade määramise protsessi ja võimaldab maha siluda tootmisvõimsuste ning personali alakoormuse ning ülekoormuse.

Üheks mooduli töö tulemuseks on süsteemi poolt kujundatud tellimused tsehhi- ja varustamistellimuste loomiseks. Tellimused luuakse tellimisavalduste vastuvõtu või korrekteerimise alusel.

Tsehhitellimusse võib lisada tellimuse täitmise alased tööjuhised (operatsiooni teostamise tehnilised tingimused) aga ka lisada või välja arvata komponente.

Ettenähtud on infoteated turustamistellimuse tähtaja viibimise ohust viivituste tagajärjel varustamises ja tsehhitellimuste täitmises.

Kontroll tootele tehtavate kulude üle.

Standartne omahind (standart costing). Selle väljaarvestamisel juhindutakse teesidest, et plaanilised väärtused põhinevad prognoosil, otsesed vahelduvad kulud planeeritakse toodangu liikide järgi, ülejäänud kulud kulukeskmete järgi. Omahinna kalkulatsioon teostatakse tootmise partii või tsükli standardse suuruse jaoks.

Protsessiline omahind (activity based costing) – erinevalt standardsest omahinnast, kasutab erinevate ressurside tarbimise tulemusena lisatud maksumuse loomise protsessi parameetreid. Mittestandardse toodangu jaoks, mille jaoks võib olla vajalik tootmise ettevalmistamine, konstrueerimis-tehnoloogiline läbitöötamine, seadmete häälestamise mitu tsüklit, võib määrata loetletud protsesse protsessiliste kulude allikatena.

Ettenähtud on standardse ja protsessilise omahinna ühendamise võimalus ühes kulude hübriidmudelis. Arvutusi ülalnimetatud omahinna mudelite alal viiakse läbi kulude elementide summeerimise alusel ja arvestatakse spetsifikatsiooni ning tehnoloogilise marsruudi ja ka tehnoloogilise protsessi andmeid. Arvutus sisaldab antud tootmistaseme ja kõigi allpool seisvate tasemete kulude hinnangut, kuni kokkuostetavate komponentide ja tooraineni.

Jooksev tootmiskulude kalkulatsioon tellimuse alusel kajastab tellimuse alusel lõpetamata tootmise registreeritud mahtu. Selle põhjal võib olla analüüsitud ja korrekteeritud jooksvat tootmisolukorda kulude eelnevast kalkulatsioonist kõrvalekaldumise põhjuste analüüsi alusel. Tootmise operatiivne funktsioonilis-maksumuslik analüüs võimaldab operatiivselt märgata, kust saavad alguse kõrvalekaldumised.

Laia kaupade sortimendi ja suure kaubakäibega tootmise töö analüüs on üsna keeruline ja nõuab rohkesti aega. Õigesti prioriteete paikka seada aitab ABC-analüüsi meetod (Activity-Based Costing), mille abil võib koheselt välja selgitada selle rühma kauba 20 protsendist, mis toob 40 protsenti tulu ning välja selgitada need 10 protsenti kaubast, mis toovad 5 protsenti tulu ja võtavad 25 protsenti tootmisvõimsusi.

Mooduli ERP. Production võimaluste lühinimekiri

• Toodangu väljalaskmise planeerimine
- kasutades graafilisi vahendeid tootmisvõimsuste koormuse optimeerimiseks,
- koos vajalike komplekteerivate osade nimekirja loomisega,
- koos teostatavate tööde ja vajalike inimressurside nimekirja loomisega.

Tootmisprotsesside kontroll:
- koostisosade liikumise toestatud tellimuste kaudu, kasutades tüüpi ja nimetuste järgi mitmeastmelist analüüsi,
- koostisosade kaudu, kasutatud tootmisel, nendele planeeritud ja reaalselt kulutatud rahalisete vahendite analüütikaga perioodi järgi ja kuhjumisega,
- palka kaudu, kaasa arvatud aja- või tükitöö, nendele planeeritud ja reaalselt kulutatud rahalisete vahendite analüütikaga perioodi järgi ja kuhjumisega,
- saadud toodangu analüütika kaudu ( defektid, tagastamine tootmisele),
- koostisosade kulumise, inimesetundi ja seadmete kasutamise tootmisnormide pidamine,
- tegevuse püsikulude kaudu (rent, liising ja muud), nendele planeeritud ja reaalselt kulutatud rahalisete vahendite analüütikaga perioodi järgi ja kuhjumisega,
- maksude kaudu, nendele planeeritud ja reaalselt kulutatud rahalisete vahendite analüütikaga perioodi järgi ja kuhjumisega,
- esitatud arvede kaudu ja nende tasutamisega;

• Saadud andmeid omavad järgmised võimalused:
- tootmistsüükli analüüs iga perioodi järgi, kaasa arvatud etapiline ja korruseline, tulemuste saamisega kindlal kuupäeval, hinna ja omahinna analüüsiga;
- mitme tegevusvormi analüüs,
- alltöövõttide ja peatöövõttide analüüs, planeeritud ja reaalselt kulutatud rahalisete vahendite analüütikaga perioodi järgi ja kuhjumisega, töö teostamise tähtajad;

Võimalus kiiresti hinnata ettevõtte majandusolukorda, tulud tegelik objektidest või ettevõtte tegevusvormist;
Dokumentatsiooni arhiiv säilitusaja kitsendusteta;

Info kiir leidmine arhiivist erinevate tunnuste järgi (hinnapakkumise numbri, eelarve, klienti, arve numbri järgi);

Tarkvara interfeis võib olla igasugune, vastavalt kliendi soovile (eesti-, vene-, inglise-, lätikeelne...).

Kliendi soovi korral töötame välja täieliku või piiratud veebiinterfeissi, kasutades kaasaegseid veebitehnoloogiaid. Põhjalikumat infot leiate viitelt Kasutamine tootmise- ja laokompleksides.

Tarnekomplekti kuulub kohandamine konkreetse ettevõtte tingimustele ja vajadustele, paigaldus, häälestamine ja personali täielik väljaõpetamine koos järgneva 1 aasta pikkuse tarkvara toega.

Soovi korral võime läbi viia programmi ERP.Production võimaluste demonstreerimise Teie ettevõttes.

 

Tehnoloogilisse protsessi tooraine sisestamise vorm. Vormi paremal poolel on näha laodokument, mille alusel oli tooraine väljastatud tootmisesse - võimalusega sellele kiiresti üle minna topelt kliki abil. Parempoolses osas näidatakse igal ajal töid tootmismooduliga, tootmistsükli põhiparameetreid.

 

Andmete sisestamise vorm tehnoloogilise protsessi alal.

 

Pakitud valmistoodangu kujundamise vorm. Nupu abil "Väljastada lattu " teostatakse valmistoodangu automaatne väljastamine tootmise või kaubalattu. Vormi paremal poolel on näha laodokumenti, mille alusel oli valmistoodang väljastatud - sellele kiire üleminekuvõimalusega topelt kliki abil.

 

Tehnoloogilisse protsessi töötasu alaste andmete sisestamise vorm.

 

Tehnoloogilisse protsessi üldkulude sisestamise vorm.

 

Tehnoloogilisse protsessi täiendava info sisestamise vorm.

 

Tootmise alase aruandluse vorm.

 

Järelepärimise vorm valmistoodangu kohta.

 

Üks valmistoodangu alastest aruande variantidest.

 

Järelepärimise vorm töötasu kohta.

 

Üks töötasu alastest aruande variantidest.


NB! Kõik näidisvormides toodud andmed on väljamõeldud ning võimalikud kokkusattumused on juhuslikud

 

GSM: (+372) 5 03 28 23
e-mail: contact@net-working.ee

 
© Networking 2003
WebDisain © rocket88