Firmast
Projekts GPS
Teenindus

Projektid


ERP
- ERP - Ettevõtte ressurside planeerinise süsteem
- ERP.Production - Tootmisprotsesside juhtimine
- ERP.Construction - Ehitus-montaaz tegevus
- ERP.Repair - Remonttöö, tehnilinehooldus
- ERP.Finance - Ettevõtte finaantsarvestus
- ERP.Storage - Laoprogrammide kompleks
- ERP.Client - Kliendisuhete juhtimine
Laotarkvara
- Laotarkvara kompleks WMS.Management
- Addressilise säilitamise moodul ja mobiilsed terminalid
- Laotarkvara kompleks IWS.Trade
- Laotarkvara kompleks IWS.Storage
- Laotarkvara IWS.Easy
Raamatupidamiseprogramm
- Germes, raamatupidamisprogramm
- Germes, detailne informatsioon
- Germes, kirjeldus
- Germes: eelarve, finants analüüs
Tarkvara ehitusfirmadele
- Ehituseelarve
- Ehituseelarve, täiendatud
- Ehitusmajandus
Tarkvara transpordifirmadele
- CargoPro-Multi, multimodaalsed veod
- CargoPro, osakoormad
- CargoPro-RF, raudteeveod
- CargoPro-SF, mereveod
- CargoPro-Container, konteinerite müük ja tarnimine
- Kauba ekspedeerimine, autotransport
- MultyEx, tarneketi juhtimine
- Logistikakorralduse arvestus ja analüüs raudtee ekspediitorifirmas
- Vagunipargi haldamine
- Bunker+, punkerdamisprotsessi juhtimine
- Dokumentide TIR automatiseeritud väljatrükk
- Dokumentide CMR, SMGS, EVR automatiseeritud väljatrükk
- Kompleksne asjaajamine autotranspordi ekspediitorifirmas
Tarkvara trükikodajale
- Trükitootmise protsessi juhtimine
- Spetsialiseerunud lao-müügikompleks trükitootmise arvestuseks
Tarkvara kala töötlemise ja kalatööstustele
- Spetsialiseerunud lao-müügikompleks kalatoodangu arvestuseks
- Kala töötlemise tootmisprotsessi juhtimine
Spetsialiseeritud tarkvara
- Electron, elektrikilpide valmistamine (elektripaigaldised)
- Time+, andmete kogumine töötatud aja ja arvestatud töötasu kohta
- CheckingPlus+, mõõtmislabor
- Küttekulu arvestus ja analüüs
- Rattakummi kulumise arvestus ja analüüs
- Auto läbisõidu arvestus ja analüüs (sõidulehed)
- Kulutatud aja arvestus ja analüüs
- Kaubakäive arvestus ja analüüs
- Kompleksne asjaajamine
GPS R&D
- Lühiinformatsioon GPS-süsteemist
- Kasutamine
- Osutatava teenindamise võimalused
- Lihtsustatud töö skeem
- Hääle äratundmise tehnoloogia kasutamise võimalused
- Pihuarvutid
- Loogiline töötlus
- Monitooring ja juhtimine

RUS ENG   

Programmikompleksi "Cargo-RF" üldandmed

Arvukates transpordifirmades, kus teostatakse vedusid raudteetranspordil, kulub töötajatel hulgaliselt aega suurele dokumendikäibele, samuti töö reaalsete majandustulemuste arvestamisele. Veost saadavat arvestuslikku finantstulemust on vaja näha veel enne veo alustamist, selle teostamise ajal on vaja operatiivselt näha, kus toimub tulu alanemine, eriti aga kahju tekkimine. Mitu kuud tagasi toimunud veo üksikasjalike andmete otsing aga, mille kohta on saabunud arve, muutub lausa peavaluks.

Nende ja teiste probleemide lahendamiseks oli välja töötatud programmikompleks Cargo-RF, mis võimaldab teha maksimaalselt efektiivset tööd transpordioperatsioonide teostamise ja nende majandusliku arvestuse alal, viies miinimumini töötaja poolt kulutatava aja järelepärimise saamisest veo kohta kuni ammendavate andmete ettevalmistamiseni puudutavalt firma töö tulemusi. Võimalus operatiivselt hinnata ettevõtte majanduslikku olukorda, konkreetsest veost või veosest saadavat tulu saab võimalikuks paari sekundiga.

Programmikompleks Cargo-RF on ette nähtud raudteetranspordiga teostatavate operatsioonide arvestuse automatiseerimiseks. Säilitatav andmebaas on adapteeritud nii arveldusteks Eesti raudteega kui ka teiste veos osalevate partneritega, seotult Saadetisega, Märkmikuga jne., kasutades elektroonilise andmevahetuse mehhanisme. Programmikompleksis Cargo-RF on olemas dokumentide SMGS, CMR, EVR automatiseeritud ettevalmistamise võimalus.

Arvete esitamine teostatakse tariifipoliitika mooduli abil, kus sisalduvad iga veo tingimused kliendi poolt eraldi. Iga tellimuse jaoks, iga territooriumi kohta sisestatakse eelnevad kulud ja tariifid kliendile. Programmikompleks arvutab välja veolt saadava eelneva tulu tariifivaluutas (mis võib olla erinevate territooriumite korral erinev) ja eesti kroonides. Vastavalt veo teostamisele, kulude ja tulude arvestamisel arvutab programmikompleks välja faktilise tulu ja võrdleb seda veo planeeritud kuludega. See tähendab, et teostatakse majandusliku efektiivsuse topelt kontroll kulude ja tulude vahe alusel, arvestades marginaalset tulu ja võrreldes eelneva arvestusega.

Lepinguliste agentide küsitluseks genereerib programmikompleks ise elektroonilisi kirju Outlook-i formaadis firma blanketi kujul, mis võimaldab ekspediitoril säästa hulgaliselt aega. Dokumentide automatiseeritud vahetuseks on võimalik kasutada EDIFACT standardit.

Rahaliste vahendite liikumise kontrollimisel vedude teostamise ajal arvestatakse mitte ainult esitatud ja tasutud arveid, vaid teostatakse ka kontrolli nende tasumise üle. Tegevuse majanduslike tulemuste saamine on võimalik mitte ainult eraldi veo või vaguni kohta, vaid ka firma kohta tervikuna, arvestades firma üldkulusid (kontori ja autode rent, bensiin, maksud jne.).

Programmikompleks võimaldab säilitada kogu dokumentatsiooni arhiivi vedude alal, ilma ajalise piiranguta. On olemas veo alase vajaliku info kiire otsingu võimalus järgmiste andmete alusel: veo alustamise või lõpetamise kuupäev, veo number, vaguni number, konteineri number, kliendi veo number, veos, veose kaal, veo suund, pakend, saabumise kuupäev, maksja, ärasaate- ja sihtpunkt, tagasi saatmise kuupäev, tagastamise kuupäev, tagastamise punkt, Saadetis, märkmik, dokumentide SMGS, TIR, CMR numbrite järgi jne.

Tulemusandmeid firma töö kohta võib saada avaneva aruandlussüsteemi abil. Aruande võib saada mistahes perioodi eest nii kogu firma kui ka eraldi ekspediitori, suuna, kliendi, veose ja teiste parameetrite alusel, parameetrite sisestamise teel. Aruandlussüsteem valib ise ja valmistab ette andmed loetud sekundite jooksul, mitmetunnise aruannete sirvimise asemel Exel-is.

On tagatud integreerimise võimalus moodulitega ERP.Client, mis võimaldavad süstematiseerida ettevõtte marketingitööd ja tööd iga konkreetse kliendiga. Logistiliste kettide organiseerimisel, kasutades laokomplekse, on võimalik integreerimine laokompleksiga WMS.Management.

Programmikompleksi adapteerimise alased suured võimalused tagavad täieliku vastavuse kliendi nõudmistele. Erinevalt suuremas osas valmisprogrammide juurutamisest kliendi tehnoloogia sobitamise kaudu juurutatavate programmide piirangutega, adapteerime meie programmikompleksi iga kliendi tehnoloogiate eripäradega. Kliendile võib suurt huvi pakkuda programmikompleksi sidumine olemasoleva tarkvaraga, seal hulgas raamatupidamisprogrammiga.

Programmikompleksi interfeis võib olla milline tahes, vastavalt kliendi soovile (eesti-, vene-, inglise-, lätikeelne jne.).

Tarnekomplekti kuulub adapteerimine konkreetse ettevõtte tingimuste ja vajadustega, paigaldus, häälestus ja personali täielik väljaõpe koos järgneva 1 aastase programmikompleksi toega. Programmikompleksi maksumus määratakse individuaalselt iga firma jaoks, sõltuvalt adapteerimistööde mahust ja töökohtade arvust. Pärast ühe aasta möödumist võib toetamine Teie soovil jätkuda täiendava tasu eest, sageli on see lihtsalt tasu konkreetselt hoolduseks kulutatud aja eest.

Kliendi soovi korral töötame välja täieliku või piiratud veebiinterfeissi, kasutades kaasaegseid veebitehnoloogiaid. Põhjalikumat infot leiate viitelt Kasutamine transpordilogistikas.

Teie soovi korral võime teostada programmikompleksi Cargo-RF võimaluste demonstreerimise Teie ettevõttes.


 

 

GSM: (+372) 5 03 28 23
e-mail: contact@net-working.ee

 
© Networking 2003
WebDisain © rocket88