Firmast
Projekts GPS
Teenindus

WEB


WEB-väljatöötamine
- Veebiinterfeissi kasutamine kaasaegsete arvestussüsteemide jaoks
- Kasutamine kaubandus- ja laokompleksides
- Kasutamine tootmise- ja laokompleksides
- Kasutamine transpordilogistikas
Serveri rent
- Virtuaalserveri rent (Virtual server, VDS/VPS Virtual Dedicated Server/Virtual Private Server)
- Eraldatud serveri rent (dedicated server, DS)
- Serveri paigaldamine (colocation)

RUS ENG   

Kasutamine tootmise- ja laokompleksides

Materiaalsete ressursside liikumise organiseerimise küsimuste juhtimine ja monitooring otse tootmisprotsesside vahepeal, kaasa arvatud tooraine ja materjalide etteandmine töökohtadele, tootmise sisese transportimise, bufferiseerimise (ladustamise) ning tooraine, materjalide varude (reservide) toetamise planeerimine, organiseerimine ja juhtimine, aga ka tooriku staadiumi, valmistoodangu töötlemise ning kokkupaneku lõpetamata tootmisprotsesside jälgimine ja kontroll. Tervikuna kujutab endast tootmisprotsessi reguleerimist.

Eriti kaugtootmise korral on märgatavad veebiinterfeissi plussid tootmise efektiivsuse võtmenäitude analüüsiks, kasutades üsna lihtsaid ja efektiivseid andmeanalüüsi ja aruannete generatsiooni vahendeid. Andmete kogumine, agregeerimine ja visuaalne taasesitus tootlikkuse, kulude, tehnoloogiliste protsesside, seadmete seisakute, tootmise kvaliteedi ja kõrvalekallete kohta, on ligipääsetav 24 h/ 7 p nädalas internetivõrgus.

Tootmismooduli veebiinterfeiss saab pakkuda järgmisi võimalusi -
 • Tootmisvõimsuste kaasamine üksikasjaliku operatsiooni alase tootmise planeerimise alusel
 • Tootmisvõimsuste jälgimine, kontroll tootmisprotsessi faktilise käigu üle
 • Tootmisega seotud info kogumine alljärgnevatelt üksustelt:
  1. Tootmisprotsessi automatiseerimise süsteemidelt
  2. Anduritelt
  3. Seadmetelt
  4. Personalilt
  5. Programmisüsteemidelt
  6. Seisaku ja töötamise aja arvestus, seadmete ligipääsetavuse monitooring ja palju muud
 • Kvaliteedi parameetrite jälgimine ja kontroll
 • Personali ja seadmete varustamine tootmisprotsessi alustamiseks vajaliku infoga
 • Koostoime loomine personali ja seadmete vahel tootmise raames
 • Koostoime loomine tootmise ja tarnijate, tarbijate, inseneriosakonna, müügiosakonna ning juhatuse vahel
 • Reageerimine
  1. Nõudmistele tootmise nomenklatuuri alusel
  2. Tootmisprotsessis kasutatavate komponentide, toorainete ja poolfabrikaatide muutumisele
  3. Toodete spetsifikatsioonide muutumisele
  4. Personali ja tootmisvõimsuste kättesaadavusele
  5. Toorainete ja poolfabrikaatide saadavusele
 • Vastavus industriaalsetele standarditele ja ka kvaliteedi standarditele.
 • Mistahes muud nõutavad põhisüsteemis olemasolevad võimalused.


Põhjalikumat infot tootmise- ja laokomplekside kohta leiate veebiaadressil ERP.Production - Tootmisprotsesside juhtimine; ERP.Storage - Laoprogrammide kompleks; Spetsialiseerunud lao-müügikompleks kalatoodangu arvestuseks; Spetsialiseerunud lao-müügikompleks trükitootmise arvestuseks.


GSM: (+372) 5 03 28 23
e-mail: contact@net-working.ee

 
© Networking 2003
WebDisain © rocket88