Firmast
Projekts GPS
Teenindus

Projektid


ERP
- ERP - Ettevõtte ressurside planeerinise süsteem
- ERP.Production - Tootmisprotsesside juhtimine
- ERP.Construction - Ehitus-montaaz tegevus
- ERP.Repair - Remonttöö, tehnilinehooldus
- ERP.Finance - Ettevõtte finaantsarvestus
- ERP.Storage - Laoprogrammide kompleks
- ERP.Client - Kliendisuhete juhtimine
Laotarkvara
- Laotarkvara kompleks WMS.Management
- Addressilise säilitamise moodul ja mobiilsed terminalid
- Laotarkvara kompleks IWS.Trade
- Laotarkvara kompleks IWS.Storage
- Laotarkvara IWS.Easy
Raamatupidamiseprogramm
- Germes, raamatupidamisprogramm
- Germes, detailne informatsioon
- Germes, kirjeldus
- Germes: eelarve, finants analüüs
Tarkvara ehitusfirmadele
- Ehituseelarve
- Ehituseelarve, täiendatud
- Ehitusmajandus
Tarkvara transpordifirmadele
- CargoPro-Multi, multimodaalsed veod
- CargoPro, osakoormad
- CargoPro-RF, raudteeveod
- CargoPro-SF, mereveod
- CargoPro-Container, konteinerite müük ja tarnimine
- Kauba ekspedeerimine, autotransport
- MultyEx, tarneketi juhtimine
- Logistikakorralduse arvestus ja analüüs raudtee ekspediitorifirmas
- Vagunipargi haldamine
- Bunker+, punkerdamisprotsessi juhtimine
- Dokumentide TIR automatiseeritud väljatrükk
- Dokumentide CMR, SMGS, EVR automatiseeritud väljatrükk
- Kompleksne asjaajamine autotranspordi ekspediitorifirmas
Tarkvara trükikodajale
- Trükitootmise protsessi juhtimine
- Spetsialiseerunud lao-müügikompleks trükitootmise arvestuseks
Tarkvara kala töötlemise ja kalatööstustele
- Spetsialiseerunud lao-müügikompleks kalatoodangu arvestuseks
- Kala töötlemise tootmisprotsessi juhtimine
Spetsialiseeritud tarkvara
- Electron, elektrikilpide valmistamine (elektripaigaldised)
- Time+, andmete kogumine töötatud aja ja arvestatud töötasu kohta
- CheckingPlus+, mõõtmislabor
- Küttekulu arvestus ja analüüs
- Rattakummi kulumise arvestus ja analüüs
- Auto läbisõidu arvestus ja analüüs (sõidulehed)
- Kulutatud aja arvestus ja analüüs
- Kaubakäive arvestus ja analüüs
- Kompleksne asjaajamine
GPS R&D
- Lühiinformatsioon GPS-süsteemist
- Kasutamine
- Osutatava teenindamise võimalused
- Lihtsustatud töö skeem
- Hääle äratundmise tehnoloogia kasutamise võimalused
- Pihuarvutid
- Loogiline töötlus
- Monitooring ja juhtimine

RUS ENG   

Raamtaupidamisprogramm Germes  (kreeka mütoloogias – tulu, mõistlikkuse ja kaubanduse jumal) on ettenähtud erinevate tegevusvaldkondadega ettevõtete raamatupidamisarvestuse automatiseerimiseks, see võimaldab üles ehitada arvestuse esmasest dokumendist alates ning automatiseerida mistahes keerukusastmega äriprotsesse. Peamiseks suunaks on raamatupidamise tarkvara tagamine konkreetse ettevõtte kõigi nõudmiste rahuldamiseks, mis eeldab programmide eksklusiivset lõplikku väljatöötamist konkreetse ettevõtte vajadusi silmas pidades.

Iga ettevõte vajab oma raamatupidamisarvestust. Raamatupidamisprogrammide juurutamise kogemus tõestab: nii nagu selle häälestad, nii sellega ka arvestad. Raamatupidamise programmi täiuslikuks rakendamiseks ei piisa vaid programmikandja soetamisest või selle allalaadimise võimalusest tootja saidilt. Seda peab mõistma ja tegema enesele selgeks kõik selle üksikasjad, mis aga pole lihtne, eriti toetuse kaugvormi korral. Seepärast kasutame me programmi Germes eduka rakendamise alusena mõttetööd, mida teeme koos raamatupidajaga iga esmase dokumendi liigi ning aruanne alusel, ja see töö kuulub programmi põhimaksumusse. Võib häälestada kõike, alates dokumendi välimusest ja lõpetades sissekannete ning aruandlusega. Programmeerija töötab programmi rakendamisel raamatupidajaga koos läbi iga raamatupidamisoperatsiooni, kiirendades olulisel määral programmi tundmaõppimist ning selle rakendamist, seejuures iga kohaletuleku ja toimingu eest lisaarveid esitamata.

Tarkvara on väljatöötatud kasutades kaasaegseid arvestuse mudeleid, pärast turul olemasolevate raamatupidamisprogrammide eeliste ja puuduste analüüsimist. Programmi Germes võimalused ei piirdu väljatöötamise platvormiga, tehniliste tingimuste või teiste programmeerijate poolt tehtud lahendustega seatavad piirangud puuduvad (näiteks on võimalik otsene juurdepääs mistahes raamatupidamiskannetele jne.). Klient võib kätte saada mistahes vormi või aruande just temale vajalikul ning sobival kujul. Samaga võime rahuldada ka kõige nõudlikumate klientide vajadused, kes pole senini leidnud täielikult sobivat programmi.

Programm Germes võib olla iga meie poolt väljatöötatud programmikompleksi koostisosaks. Sel juhul valmistatakse ka osa esmasest dokumentatsioonist ette tehnoloogilise lahenduse abil automatiseeritult ning välistades andmete korduva sisestuse või ekspordi-impordi, paigutatakse see otse raamatupidamise andmetesse. Meil on läbitöötatud valmis kompleksilised ERP-lahendused müügi, transpordi- ja laologistika, ehituse ning tootmise valdkondades.

Programmi tähtsaks eripäraks on ühtse tööekraani kontseptsiooni realiseerimine, mis sisaldab operatsiooni teostamiseks kogu vajalikku informatsiooni. See vabastab kasutaja töövormide pideva ümberlülitamise vajadusest ja selle tulemusel kiirendab tööd programmiga.

Raamatupidamisprogrammi Germes rakendamisel osutatavate teenuste koosseis põhimaksumuse piires:

1. Kohaletulek;
2. Paigaldus;
3. Programmi häälestamine ettevõtte lokaalse võrgu tingimustes;
4. Programmi kohaldamine mistahes arvete plaanile, esmase dokumentatsiooni disaini ja funktsionaalsuse häälestus vastavalt konkreetse firma tingimustele, tuginedes algselt antud tehnilistele tingimustele (edaspidiseid ümberhäälestusi hinnatakse täiendavalt eraldi);
5. Personali väljaõpetamine programmiga töötamiseks ilma ajalise piiranguta (personal peab olema õpetatav, omama töökogemust raamatupidamises ning ka arvutiga töötamise oskust);
6. Üks aasta garantiid ja täielik tehniline tugi.


Tüüphinnad:

Ühe töökohale versioon – 490 EUR.
Sisaldab endas programmi kohaldamist firma tingimustega ja väljaõpet, aastast tuge ning garantiid. Ühe töökoha versiooni maksumus võib muutuda sõltuvalt kohaldustööde mahust.

Võrguversioon 3 töökohale –  850 EUR.
Sisaldab endas programmi kohaldamist firma tingimustele ja väljaõpet, aastast garantiid ja tehnilist tuge.

Võrguversioon 10 töökohale, sarnase raamatupidamisarvestusega 3 firma konsolideeritud arvestus – 1450 EUR.
Sisaldab endas programmi kohaldamist firma tingimustele ja väljaõpet, aastast garantiid ja tehnilist tuge.

Lepingulist mahtu ületava töötunni maksumus – 16 EUR/tunnis.

Täpse maksumuse võib nimetada alles pärast konkreetse ettevõtte töö tehnoloogia ja nõudmiste täielikku analüüsi.

Tavalised ajanormid täiendavalt või tehnilise toe esimese aasta möödumisel sooritatavateks töödeks.

 

Valmistatav töö

Aeg, tund

 

 

Ühe töökoha paigaldus

0.1 - 0.25

Uue trükidokumendi loomine

0.5 - 2

Trükidokumendi muutmine

0.1 - 0.25

Aruande järelepärimise uue vormi loomine

1 - 3

Aruande järelepärimise vormi muutmine

0.5 - 1

Andmebaasi muutmine koos järgneva järelepärimiste vormide ja trükidokumentide korrekteerimisega

2 - 10

Dokumendi sissekandmismeetodi muutmine

1 - 3

Kohaletulek – tasuta, minimaalne arve – 1 tunni eest.

Mahukamaid töid hinnatakse kompleksiliselt ja neid teostatakse kooskõlastatud tehnilise ülesande alusel.

Lisainfo programmi Germes kohta asub siin.

 

 

GSM: (+372) 5 03 28 23
e-mail: contact@net-working.ee

 
© Networking 2003
WebDisain © rocket88