Firmast
Projekts GPS
Teenindus

Projektid


ERP
- ERP - Ettevõtte ressurside planeerinise süsteem
- ERP.Production - Tootmisprotsesside juhtimine
- ERP.Construction - Ehitus-montaaz tegevus
- ERP.Repair - Remonttöö, tehnilinehooldus
- ERP.Finance - Ettevõtte finaantsarvestus
- ERP.Storage - Laoprogrammide kompleks
- ERP.Client - Kliendisuhete juhtimine
Laotarkvara
- Laotarkvara kompleks WMS.Management
- Addressilise säilitamise moodul ja mobiilsed terminalid
- Laotarkvara kompleks IWS.Trade
- Laotarkvara kompleks IWS.Storage
- Laotarkvara IWS.Easy
Raamatupidamiseprogramm
- Germes, raamatupidamisprogramm
- Germes, detailne informatsioon
- Germes, kirjeldus
- Germes: eelarve, finants analüüs
Tarkvara ehitusfirmadele
- Ehituseelarve
- Ehituseelarve, täiendatud
- Ehitusmajandus
Tarkvara transpordifirmadele
- CargoPro-Multi, multimodaalsed veod
- CargoPro, osakoormad
- CargoPro-RF, raudteeveod
- CargoPro-SF, mereveod
- CargoPro-Container, konteinerite müük ja tarnimine
- Kauba ekspedeerimine, autotransport
- MultyEx, tarneketi juhtimine
- Logistikakorralduse arvestus ja analüüs raudtee ekspediitorifirmas
- Vagunipargi haldamine
- Bunker+, punkerdamisprotsessi juhtimine
- Dokumentide TIR automatiseeritud väljatrükk
- Dokumentide CMR, SMGS, EVR automatiseeritud väljatrükk
- Kompleksne asjaajamine autotranspordi ekspediitorifirmas
Tarkvara trükikodajale
- Trükitootmise protsessi juhtimine
- Spetsialiseerunud lao-müügikompleks trükitootmise arvestuseks
Tarkvara kala töötlemise ja kalatööstustele
- Spetsialiseerunud lao-müügikompleks kalatoodangu arvestuseks
- Kala töötlemise tootmisprotsessi juhtimine
Spetsialiseeritud tarkvara
- Electron, elektrikilpide valmistamine (elektripaigaldised)
- Time+, andmete kogumine töötatud aja ja arvestatud töötasu kohta
- CheckingPlus+, mõõtmislabor
- Küttekulu arvestus ja analüüs
- Rattakummi kulumise arvestus ja analüüs
- Auto läbisõidu arvestus ja analüüs (sõidulehed)
- Kulutatud aja arvestus ja analüüs
- Kaubakäive arvestus ja analüüs
- Kompleksne asjaajamine
GPS R&D
- Lühiinformatsioon GPS-süsteemist
- Kasutamine
- Osutatava teenindamise võimalused
- Lihtsustatud töö skeem
- Hääle äratundmise tehnoloogia kasutamise võimalused
- Pihuarvutid
- Loogiline töötlus
- Monitooring ja juhtimine

RUS ENG   

ERP.Storage

Kaasaegsed nõudmised laotingimustele – rohkem servist lühema aja jooksul. Töötlemiskiiruse järsk tõus, vigade arvu oluline vähenemine – see kõik on võimalik spetsialiseeritud programmikompleksi WMS Management rakendamisel - lao automatiseeritud juhtimissüsteem ( WMS – Warehouse Management System ).

ERP.Storage programmikompleksi peamised funktsioonid:

• Kauba automatiseeritud vastuvõtt ja väljastus, seal hulgas ka eelnevad, andmete elektroonilise vahetuse alusel;
• Kauba vastuvõtt ja väljastamine käsitsi, mistahes andmete, seal hulgas ka tollikoodi ja kaalu korrekteerimine;
• Automaatne otsene edastus laost lattu, vajutades nupule’ÜLE ANDA LATTU’. See lühendab programmi sisestamist sekunditeni, näiteks terminalist tollilattu edastamisel, tollilaost vabatsooni edastamisel, sõltumata kauba kogusest;
• Kaupade standardse nomenklatuuri andmik käsitsi sisestamise kiirendamiseks;
• Võimalus juba ette sisestada andmeid programmi kauba saabumisel ja väljastamisel;
• Aruandlussüsteem, mis annab operatiivset infot jooksvate jääkide kohta vastava kuupäeva seisuga, lao käivete kohta kauba vastuvõtul ja väljastamisel, analüütikaga vastavalt kauba omadustele, tegevusaladele, ladudele, osakondadele, deklaratsiooni ja arvestuskaartide numbritele, omanike tellimustele, invoissidele jne.;
• Standardne laodokumentatsioon, arvestades konkreetse firma nõudmisi;
• Partiiline arvestus, kauba realiseerimistähtaegade arvestus, töö kvaliteedisertifikaatidega jpm.;
• Kauba paigutamise optimiseerimine: ABC-analüüs, stellaa˛ide ümberkonfigureerimine, topoloogiline arvestus (lao optimiseerimise graafiline moodul);
• Aruandlus lao kohta äri tulususe lõikes: tulu ruutmeetrilt, kuupmeetrilt, kliendilt;
• Klientide kaugjuurdepääs oma kauba infole;
• Töö tolliterminali, tollilao re˛iimis koos jooksva dokumentatsiooni ja aruandlusdokumentatsiooni automatiseeritud ettevalmistamisega Tolli- ja Maksuameti jaoks.

Laokompleksitele, mis töötavad kui tarneahela lülid (SCM - Supply Chain Management), on välja töötatud programmi ERP.Storage spetsiaalne variant. Ettevõtte – tarneahela lüli spetsiaalsed vajadused nõuavad automatiseeritud arvestuse muudetud mudelit. Need muudatused olid kantud programmi ja juurutatud reas ettevõtetes. Andmete impordi-ekspordi võimalused tarnete ahelas võimaldavad viia kaupade alase info käsitsi sisestamise vajaduse praktiliselt nullini, minimaliseerides sellega personali vead. Andmete vahetuse struktureerimine võimaldab teostada lao-operatsioone kiiresti, kvaliteetselt ja ilma liigsete kuludeta. Antud ERP.Storage programmi variant on võitnud ka laotarkvara hanke konkursi õppeprotsessiks Tallinna Tehnikakõrgkoolis 2010 aastal.

Kaupade töötlemise kiiruse suurendamiseks rakendatakse andmete triipskaneerimise tehnoloogiat. Samuti alandab triipskaneerimise rakendamine olulisel määral inimliku eksimuse riski, kuna triipkoodi lugemisel moodustab eksimuse risk kõigest 0.03% - ja sedagi, vaid siis, kui töötaja luges ühte silti, kuid võttis teise kauba. Inimlik faktor, mida kahjuks pole võimalik täielikult välistada. Kuid ka selles olukorras selgitab laadimise momendil kontrollides eksimuse välja kontrolör ja klient saab kätte just nimelt oma tellimuse. Kliendi soovi korral on võimalik adapteerida programmi töö raadiosageduseliste identifitseerimisseadmetega RFID.

Programmikompleksis ERP.Storage rakendatakse hoiustamise aadressisüsteemi. Igal ajamomendil võib süsteemi kasutaja saada infot kauba jäägi ja selle faktilise hoiukoha kohta koos täpse aadressi äratoomisega kuni lõpliku lahtrini lao graafilisel skeemil. Aadressilise hoiustamise tehnoloogiate rakendamine on vajalik kauba hoiustamise korrapärastamiseks, kaubavarude optimeerimise metoodikate väljatöötamiseks ja laosiseste liikumiste arvu vähendamiseks. Graafilised aruanded näitavad ilmekalt asukohta laos, optimeerides kauba valiku vastavalt kauba faktilisele asukohale laos. Aadressilise hoiustamise tehnoloogia baseerub triipkodeerimisel ja organiseeritakse lahtrite, palettide, kaupade jmt. nummerdamise abil.

Lao töö analüüs laia kaupade sortimendiga ja suure kaubakäibega on üsna keeruline ja nõuab pikka aega. Prioriteedid õigesti paika panna aitab ABC-analüüsi meetod, mille abil võib koheselt välja selgitada kaupade 20-st protsendist selle grupi, mis toovad 80 protsenti tulu, ja välja selgitada need 10 protsenti kaupu, mis toovad 10 protsenti tulu ning võtavad enda alla 40 protsenti laopinda.

Remote desktop võimaldab anda klientuurile operatiivset infot nende kaupade seisundist 24 tundi ööpäevas 7 päeva nädalas.

Täielik integratsioon programmikompleksiga CargoPro – spetsiaalse väljatöötamisega transpordi operatsioonide arvestuse kompleksiliseks automatiseerimiseks. CargoPro-l on olemas adaptsioonid mistahes liiki transpordi jaoks (auto-, raudtee-, mere- ja lennutransport) ja mistahes kaupade veoks.

On tagatud integratsioonivõimalus Marketing ja CRM moodulitega, mis võimaldavad süstematiseerida ettevõtte marketingi tööd ja tööd iga konkreetse kliendiga. Sel juhul on tagatud programmimoodulite häälestatud töö, alates avalduse vormistamise etapist peale.

Tarkvara interfeis võib olla igasugune, vastavalt kliendi soovile (eesti-, vene-, inglise-, lätikeelne...).

Kliendi soovi korral töötame välja täieliku või piiratud veebiinterfeissi, kasutades kaasaegseid veebitehnoloogiaid. Põhjalikumat infot leiate viitelt Kasutamine kaubandus- ja laokompleksides.

Tarnekomplekti kuulub kohandamine konkreetse ettevõtte tingimustele ja vajadustele, paigaldus, häälestamine ja personali täielik väljaõpetamine koos järgneva 1 aasta pikkuse tarkvara toega.

Hind 1900 EUR, sisaldab kuni 7 töökohta (fail-server tehnoloogia järgi). Programmi kompleksi hind võiks erineda sõltuvalt kohanemise töö mahust ja lisa töökohast.

Soovi korral võime läbi viia programmi ERP. Storage võimaluste demonstreerimise Teie ettevõttes.

ERP. Storage moodul on välja töötatud WMS.Management programmi baasil, mis on edukas kasutatakse rohkem kui 20 firmades nagu iseseisvalt lahjendus.

 

Lattu saabumise vorm.

 

Laost väljastamise vorm.

 

Jääkide aruandluste vorm. Töötab filtri printsiibil – andmete valik toimub näidatud väljadel.

 

Vastuvõtu aruandluste vorm.

 

Väljastamise aruandluste vorm.

 

Väljastus laost tolliandmetega.

 

Väljastus laost liikumise alaste andmetega.

 

Lühendatud väljastus laost.

 

Laost väljaandmise akt.

 

Väljastamine laost andmetega deklarandile.

 

Kliendi andmed laoteenuste tariifidega.

 

Lao kahemõõtmelise topoloogia korrekteerimise vorm.

 

ABC-XYZ analüüs.

NB! Kõik näidisvormides toodud andmed on väljamõeldud ning võimalikud kokkusattumused on juhuslikud.

Tarkvara töötati välja Microsoft Accessi ja Microsoft SQL Serveri abil.

GSM: (+372) 5 03 28 23
e-mail: contact@net-working.ee

 
© Networking 2003
WebDisain © rocket88