Firmast
Projekts GPS
Teenindus

Projectid


ERP
- ERP - Ettevõtte ressurside planeerinise süsteem
- ERP.Production - Tootmisprotsesside juhtimine
- ERP.Construction - Ehitus-montaaz tegevus
- ERP.Repair - Remonttöö, tehnilinehooldus
- ERP.Finance - Ettevõtte finaantsarvestus
- ERP.Storage - Laoprogrammide kompleks
- ERP.Client - Kliendisuhete juhtimine
Laotarkvara
- Laotarkvara kompleks WMS.Management
- Addressilise säilitamise moodul ja mobiilsed terminalid
- Laotarkvara kompleks IWS.Trade
- Laotarkvara kompleks IWS.Storage
- Laotarkvara IWS.Easy
Raamatupidamiseprogramm
- Germes, raamatupidamisprogramm
- Germes, detailne informatsioon
- Germes, kirjeldus
- Germes: eelarve, finants analüüs
Tarkvara ehitusfirmadele
- Ehituseelarve
- Ehituseelarve, täiendatud
- Ehitusmajandus
Tarkvara transpordifirmadele
- CargoPro-Multi, multimodaalsed veod
- CargoPro, osakoormad
- CargoPro-RF, raudteeveod
- CargoPro-SF, mereveod
- CargoPro-Container, konteinerite müük ja tarnimine
- Kauba ekspedeerimine, autotransport
- MultyEx, tarneketi juhtimine
- Logistikakorralduse arvestus ja analüüs raudtee ekspediitorifirmas
- Vagunipargi haldamine
- Bunker+, punkerdamisprotsessi juhtimine
- Dokumentide TIR automatiseeritud väljatrükk
- Dokumentide CMR, SMGS, EVR automatiseeritud väljatrükk
- Kompleksne asjaajamine autotranspordi ekspediitorifirmas
Tarkvara trükikodajale
- Trükitootmise protsessi juhtimine
- Spetsialiseerunud lao-müügikompleks trükitootmise arvestuseks
Tarkvara kala töötlemise ja kalatööstustele
- Spetsialiseerunud lao-müügikompleks kalatoodangu arvestuseks
- Kala töötlemise tootmisprotsessi juhtimine
Spetsialiseeritud tarkvara
- Electron, elektrikilpide valmistamine (elektripaigaldised)
- Time+, andmete kogumine töötatud aja ja arvestatud töötasu kohta
- CheckingPlus+, mõõtmislabor
- Küttekulu arvestus ja analüüs
- Rattakummi kulumise arvestus ja analüüs
- Auto läbisõidu arvestus ja analüüs (sõidulehed)
- Kulutatud aja arvestus ja analüüs
- Kaubakäive arvestus ja analüüs
- Kompleksne asjaajamine
GPS R&D
- Lühiinformatsioon GPS-süsteemist
- Kasutamine
- Osutatava teenindamise võimalused
- Lihtsustatud töö skeem
- Hääle äratundmise tehnoloogia kasutamise võimalused
- Pihuarvutid
- Loogiline töötlus
- Monitooring ja juhtimine

RUS ENG   

Mis on GPS?


GPS on süsteem, mis võimaldab määrata objekti geograafilist asukohta (laiust ja pikkust), tema kõrgust merepinnast ja liikumise kiirust GPS vastuvõtjate abil igas maakera punktis igal ajal. 24 Navstar satelliidid, mis asuvad geostatsionaarsetel orbiitidel 11000-miilisel kõrgusel merepinnast, saadavad spetsiaalsed signaale, mis võetakse vastu piiramatu arvu GPS-vastuvõtjate poolt. Koordinaatide määramisviga on ainult 10-20 meetrit ning kiiruseks on 2-3 km/h. Kuigi sellest piisab enamus juhtudel, võib koordinaatide määramistäpsus diferentsiaalparanduste režiimi kasutamil olla oluliselt kõrgem.

Kuidas töötab GPS?

GPS-satelliidid pöörlevad ümber Maakera kaks korda ööpäevas samal orbiidil ning edastavad numbrilist informatsiooni. GPS-vastuvõtjad koguvad saadud informatsiooni ja arvutavad välja triangulatsiooni meetodi abil kasutaja täpse asukoha. Põhimõtteliselt võrdleb GPS-signaali vastuvõtja signaali saatmise aega ajast mil see oli saadud. Erinevused ajas annavad võimlause arvutada välja, millisel kaugusel asub iga satelliit. Nüüd, kus teame kaugust iga satelliidini saab GPS-vastuvõtja määrata ära oma täpsed koordinaadid Maakeral. GPS-vastuvõtja peab saama signaali vähemalt kolmelt satelliidilt selleks, et arvutada välja kahemõõtmelist positsiooni (laiust ja pikkust). Nelja ja enama satelliidiga saab GPS-vastuvõtja arvutada välja kolmemõõtmelist kasutaja positsiooni (laiust, pikkust ja kõrgust). Siis kui kasutaja positsioon on määratud, saab GPS-vastuvõtja välja arvutada ka teistsugust informatsiooni näiteks nagu kiirust, liikumise suunda, läbitud distantsi, distantsi sihtpunktini, aja sünkroniseerimist, päikesetõusu- ja päikeseloojanguaega jpm. Koordinaatide määramise viga varem fikseeritud punkti suhtes on ainult 10-20 meetrit, kiiruse kohta on see 2 - 3 km/tunnis. Juhul, kui GPS-vastuvõtja positsiooni koordinaadid mõõdetakse viimase olemasoleva positsiooni suhtes, siis tõuseb ka täpsus oluliselt. Enamikel juhtudel sellest täiesti piisab, kuid kasutades diferentsiaalparanduse režiimi koordinaatide määramise täpsust võib olla see oluliselt kõrgem. 


GSM: (+372) 5 03 28 23
e-mail: contact@net-working.ee

 
© Networking 2003
WebDisain © rocket88