Firmast
Projekts GPS
Teenindus

Projektid


ERP
- ERP - Ettevõtte ressurside planeerinise süsteem
- ERP.Production - Tootmisprotsesside juhtimine
- ERP.Construction - Ehitus-montaaz tegevus
- ERP.Repair - Remonttöö, tehnilinehooldus
- ERP.Finance - Ettevõtte finaantsarvestus
- ERP.Storage - Laoprogrammide kompleks
- ERP.Client - Kliendisuhete juhtimine
Laotarkvara
- Laotarkvara kompleks WMS.Management
- Addressilise säilitamise moodul ja mobiilsed terminalid
- Laotarkvara kompleks IWS.Trade
- Laotarkvara kompleks IWS.Storage
- Laotarkvara IWS.Easy
Raamatupidamiseprogramm
- Germes, raamatupidamisprogramm
- Germes, detailne informatsioon
- Germes, kirjeldus
- Germes: eelarve, finants analüüs
Tarkvara ehitusfirmadele
- Ehituseelarve
- Ehituseelarve, täiendatud
- Ehitusmajandus
Tarkvara transpordifirmadele
- CargoPro-Multi, multimodaalsed veod
- CargoPro, osakoormad
- CargoPro-RF, raudteeveod
- CargoPro-SF, mereveod
- CargoPro-Container, konteinerite müük ja tarnimine
- Kauba ekspedeerimine, autotransport
- MultyEx, tarneketi juhtimine
- Logistikakorralduse arvestus ja analüüs raudtee ekspediitorifirmas
- Vagunipargi haldamine
- Bunker+, punkerdamisprotsessi juhtimine
- Dokumentide TIR automatiseeritud väljatrükk
- Dokumentide CMR, SMGS, EVR automatiseeritud väljatrükk
- Kompleksne asjaajamine autotranspordi ekspediitorifirmas
Tarkvara trükikodajale
- Trükitootmise protsessi juhtimine
- Spetsialiseerunud lao-müügikompleks trükitootmise arvestuseks
Tarkvara kala töötlemise ja kalatööstustele
- Spetsialiseerunud lao-müügikompleks kalatoodangu arvestuseks
- Kala töötlemise tootmisprotsessi juhtimine
Spetsialiseeritud tarkvara
- Electron, elektrikilpide valmistamine (elektripaigaldised)
- Time+, andmete kogumine töötatud aja ja arvestatud töötasu kohta
- CheckingPlus+, mõõtmislabor
- Küttekulu arvestus ja analüüs
- Rattakummi kulumise arvestus ja analüüs
- Auto läbisõidu arvestus ja analüüs (sõidulehed)
- Kulutatud aja arvestus ja analüüs
- Kaubakäive arvestus ja analüüs
- Kompleksne asjaajamine
GPS R&D
- Lühiinformatsioon GPS-süsteemist
- Kasutamine
- Osutatava teenindamise võimalused
- Lihtsustatud töö skeem
- Hääle äratundmise tehnoloogia kasutamise võimalused
- Pihuarvutid
- Loogiline töötlus
- Monitooring ja juhtimine

RUS ENG   

Raamatupidamisprogrammi Germes põhivõimalused

Raamatupidamisprogramm Germes võimaldab pidada arvet operatsioonide üle, valmistada ette ja trükkida maksekorraldusi, kassa sissetuleku ja väljamineku ordereid, arveid, saatelehti, faktuurarveid, avansiaruandeid, pidada kassa arvestust, tarnijate ja ostjate registreid, arvutada välja töötasu, teostada põhivara arvestust ning teha ka muid raamatupidamisoperatsioone. Raamatupidamisprogrammil Germes on laialdane aruandlussüsteem, mis võimaldab analüüsida ettevõtte kõiki majandustegevuse aspekte.

Selleks et tagada raamatupidamisprogrammi Germes kasutajatele kõik mõeldavad ja mõeldamatud võimalused, on loodud mistahes operatsiooni analüüsi võimalused järgmiste parameetrite järgi:

1. Firma kohta (mitme ettevõtte konsolideeritud aruandluse võimaluse tagamiseks);
2. Kliendile (tarnijale);
3. Projekti kohta;
4. Töötaja kohta;
5. Kulude rühma kohta;
6. Majandusparagrahvi alusel (eelarvestamiseks on võimalik tulevaste kulude ja tulude prognoos);
7. Firma osakonna kohta;
8. Arvestuse koha alusel (ladu, eraldi müügipunkt);
9. Ekspordi koodi alusel (statistika jaoks);
10. Raamatupidamisarvestuse jaotamise alusel (mitme sünteetilise või analüütilise arvestusarve ühendamine ühte aruandesse);
11. Bilansi rea kohta;
12. Tuluaruande rea kohta;
13. TSD-deklaratsiooni andmete alusel;
14. KM-deklaratsiooni andmete alusel;
15. Täiendava analüütika 5 liiki.

Kõigi analüütika liikide kasutamine pole kohustuslik, kasutada võib vaid seda, mis on vajalik. Samuti on võimalik mistahes arvul analüütikate lisamine, mida võib vaja minna konkreetses ettevõttes.

Arveldused klientide ja tarnijatega

Programm Germes tagab täieliku raamatupidamisoperatsioonide spektri arveldamisel ostjate ja tarnijatega – alates avansi või täieliku tasu saamisest kuni faktuurarvete, mahalaadimise saatelehtede esitamiseni, summade ja kursside vahe arvestuseni, müügiraamatu kujundamiseni, võlgnevuse analüüsini jne. Automatiseeritud on ka valuuta-arvelduste protsess klientidega. Süsteem säilitab kogu valuutakursside ajaloo ja ka iga operatsiooni valuutakursi.

Töötasu

Töötasu arvutamiseks on programmis olemas kaadrimoodul, kuhu on salvestatud kõik töötajate andmed. Töötasu arvutamine toimub lihtsas ja mugavas vormis. Arvestatud summad arvutatakse välja võttes arvesse töölepingu iseloomu, arvestatud makse, puhkuseraha, haigusraha, puhkuse reservi.

Põhivahendid

Põhivahendid on esitatud nimekirjana, mis sisaldab täielikku infot nende seisundi kohta ettevõttes - alates ekspluatatsiooni viimisest kuni amortiseerimise ja mahakandmiseni. Amortiseerimise arvestus toimub automatiseeritult, igakuiselt, igakvartaliliselt või iga aastaselt.

Aruandlussüsteem
Programmi raamatupidamisaruandlus koosneb alljärgnevatest peamistest aruannetest::
- pearaamat;
- operatsioonide raamat;
- saldo-käibe andmik, seal hulgas arve ja kliendi kohta;
- käibeandmik, seal hulgas arve ja kliendi kohta;
- ruudustik;
- töötasu arvestuse, arvestuslehtede andmik;
- põhivahendite arvestuse andmikud;
- muud täiendavad aruanded.


Välised aruanded

Elektroonilised deklaratsioonid tagatakse Tellija soovi korral.

Elektrooniline dokumentide ringlus

Side pangaga tagatakse Tellija soovi korral.

Laoarvestus, müük

Praktika on näidanud, et tavalist tüüplahendust kasutatakse lao jaoks väga piiratult. Seepärast töötasime välja spetsialiseeritud lahendused erinevat tüüpi ladude jaoks erineva tehnoloogiaga, mida saab raamatupidamisprogrammi Germes integreerida. Kuna nõudmised laoarvestusele on väga erinevad, pakume Teie valikuks sellisedi lahendusi nagu WMS.Management, IWS.Trade, IWS.Storage, IWS.Easy.
 


Esitatava arve vorm, kui ühtse töövormi kontseptsiooni illustratsioon. Vasakpoolne osa on eesti keeles, arve ise, parempoolne – üksikasjalikud andmed. Vormis on samaaegselt nii arve ise kui ka kõik sellega kaasnevad andmed - maksed, kanded, selle arve alased operatsioonid, kliendi praegune ja möödalastud tähtajaga võlgnevus, tehnoloogiline info. Arve esitav töötaja näeb koheselt ka kliendi võlgnevust ja otsustab, kas tuleks teenust osutada ja arve esitada, või siis nõuda võlgnevuse kustutamist. Arvet kontrolliv töötaja näeb täiendavalt, millal toimus selle arve tasumine, kui aga arvet tasuti osadega – siis millal ja missuguste summade kaupa olid maksed sooritatud. Tasustamise erinevate valuutade korral arvutab programm välja ekvivalendi kroonides (eurodes) ja arvestab arve saldo ümber. Info otsimisele aega ei kulu, kuna kogu info on juba programmi poolt ettevalmistatud ja ekraanile toodud. Programmis on olemas arve vorm ka klassikalisel kujul.


Tarnija arve vormil on samaaegselt nii arve enda andmed kui ka kõik kaasnevad andmed – maksed, praegune ja möödalastud tähtajaga võlgnevus sellele tarnijale, tehnoloogiline info. Arve alaseid kandeid ja ülejäänud raamatupidamisandmeid võib näha vajutades nupule “Näita kandeid”. Niinimetatud kulude arvestuse - “katla”-meetodi korral pole sellist vormi vaja, tarnijate arveid võib näha ka harjumuspärasel lihtsustatud kujul. Võimalik on iga rea häälestus eraldi analüütilise arve kohta, näiteks ühe tšekiga mobiilside ja mobiilteenuse ostu puhuks.
 

Laost müümise vormil on samaaegselt nii arve ise kui ka kõik kaasnevad andmed – maksed, selle kliendi praegune ja möödalastud tähtajaga võlgnevus, laialdane tehnoloogiline info. Võimalik on iga rea häälestus eraldi analüütilise arve kohta, näiteks kauba ja transporditeenuse müügi korral. Müüdava kauba suure koguse korral võib ühe nupule vajutusega laiendada kaupade sissekandmise ala ülejäänud andmete arvelt.

Äratoodud vormides kasutatakse Isand E. Poolt väljatöötatud arvete plaani. Programm võib töötada mistahes arvete plaanil ja sellele häälestamine kuulub programmi maksumusse.

Tarkvara interfeis võib olla igasugune, vastavalt kliendi soovile (eesti-, vene-, inglisekeelne), aruandlus eesti ja vene keeles, vastavalt aruande valikule.

Teie soovi korral võime läbi viia raamatupidamisprogrammi Germes võimaluste demonstreerimise Teie ettevõttes.

NB! Kõik näidisvormides toodud andmed on väljamõeldud ning võimalikud kokkusattumused on juhuslikud


 

GSM: (+372) 5 03 28 23
e-mail: contact@net-working.ee

 
© Networking 2003
WebDisain © rocket88