Firmast
Projekts GPS
Teenindus

Projektid


ERP
- ERP - Ettevõtte ressurside planeerinise süsteem
- ERP.Production - Tootmisprotsesside juhtimine
- ERP.Construction - Ehitus-montaaz tegevus
- ERP.Repair - Remonttöö, tehnilinehooldus
- ERP.Finance - Ettevõtte finaantsarvestus
- ERP.Storage - Laoprogrammide kompleks
- ERP.Client - Kliendisuhete juhtimine
Laotarkvara
- Laotarkvara kompleks WMS.Management
- Addressilise säilitamise moodul ja mobiilsed terminalid
- Laotarkvara kompleks IWS.Trade
- Laotarkvara kompleks IWS.Storage
- Laotarkvara IWS.Easy
Raamatupidamiseprogramm
- Germes, raamatupidamisprogramm
- Germes, detailne informatsioon
- Germes, kirjeldus
- Germes: eelarve, finants analüüs
Tarkvara ehitusfirmadele
- Ehituseelarve
- Ehituseelarve, täiendatud
- Ehitusmajandus
Tarkvara transpordifirmadele
- CargoPro-Multi, multimodaalsed veod
- CargoPro, osakoormad
- CargoPro-RF, raudteeveod
- CargoPro-SF, mereveod
- CargoPro-Container, konteinerite müük ja tarnimine
- Kauba ekspedeerimine, autotransport
- MultyEx, tarneketi juhtimine
- Logistikakorralduse arvestus ja analüüs raudtee ekspediitorifirmas
- Vagunipargi haldamine
- Bunker+, punkerdamisprotsessi juhtimine
- Dokumentide TIR automatiseeritud väljatrükk
- Dokumentide CMR, SMGS, EVR automatiseeritud väljatrükk
- Kompleksne asjaajamine autotranspordi ekspediitorifirmas
Tarkvara trükikodajale
- Trükitootmise protsessi juhtimine
- Spetsialiseerunud lao-müügikompleks trükitootmise arvestuseks
Tarkvara kala töötlemise ja kalatööstustele
- Spetsialiseerunud lao-müügikompleks kalatoodangu arvestuseks
- Kala töötlemise tootmisprotsessi juhtimine
Spetsialiseeritud tarkvara
- Electron, elektrikilpide valmistamine (elektripaigaldised)
- Time+, andmete kogumine töötatud aja ja arvestatud töötasu kohta
- CheckingPlus+, mõõtmislabor
- Küttekulu arvestus ja analüüs
- Rattakummi kulumise arvestus ja analüüs
- Auto läbisõidu arvestus ja analüüs (sõidulehed)
- Kulutatud aja arvestus ja analüüs
- Kaubakäive arvestus ja analüüs
- Kompleksne asjaajamine
GPS R&D
- Lühiinformatsioon GPS-süsteemist
- Kasutamine
- Osutatava teenindamise võimalused
- Lihtsustatud töö skeem
- Hääle äratundmise tehnoloogia kasutamise võimalused
- Pihuarvutid
- Loogiline töötlus
- Monitooring ja juhtimine

RUS ENG   

ERP.Repair

Moodul ERP.Repair on ettenähtud remonditeenuseid ja tehnilise teeninduse teenuseid pakkuva ettevõtte tootmisprotsessi organiseerimiseks.On CMMS süsteem - Computerized Maintenance Management Systems- arvutisüsteem, mis on ettenähtud seadmete remonditööde juhtimiseks.

CMMS süsteemil on järgmised funktsioonid:
- seadmete andmebaasi koostamine, k.a. remonditööde koosseis ja sagedus
- andmed tagaseadmetest
- töötajate andmed
- tagaseadmete ostu ja töökäsude taotluste koostamine remonditööde normide andmebaasi järgi
- tehnilise hoolduse ja remondi kavandamine
- kulude kohta andmete kogumine ja säilitamine võimalikuks edaspidiseks analüüsiks
- toimunud juhtumite (avariid, murdumised) kohta andmete kogumine ja säilitamine võimalikuks edaspidiseks analüüsiks
- standartsed ja laiendatud aruanded remondi- ja hooldustöödest
ja palju muud.

Veel enne laeva saabumist dokki või agregaadi saabumist remonditsehhi sisestatakse süsteemi töötajate objektile väljumiseks vajalikud dokumendid: leping, tööde loetelu, nende teostamise normatiivid, ettevõtte kulude ja tulude eelnev hinnang antud tellimuse alusel. Mooduli omapäraks on hinnapakkumise ja uue tellimuse alaste andmete kiire koostamine varem loodud sarnase välistellimuse alusel.

Tellimus läbib vastavad eelneva töötluse staadiumid: kujundatakse tellimuse alaste tööde hindamine, määratakse töötajate töötasu (tellimuse formeerimise juurde lülitatakse tootmise ettevalmistamise osakonna spetsialistid, kes määravad töötajate palga ja materjalide koosseisu). Süsteemi sisestatavate plaaniliste arvestuslike andmete alusel arvutatakse välja marginaalne tulu iga tööliigi kohta. Kuna tööde teostamiseks kaasatakse mitte ainult tehase töötajaid vaid ka kõrvalisi organisatsioone, on ettenähtud õigeaegne info sisestamine süsteemi tööde teostamisest töövõtjate poolt.

Materjalide vajaduse planeerimine võimaldab tellimusavalduse töösse laskmisel arvutada välja vajaduse kõigi materjalide ja komplekteerivate osade järgi, arvestades laovarusid, planeeritud laekumisi ja väljasaatmisi (laadimisi). Nimetatud vajadused tekivad turustamistellimuste, tsehhitellimuste, korraldus-tellimuste (remondid) alusel. Seda infot võrreldakse reserveerimata varudega, varustamis- ja tsehhitellimustega, et teha kindlaks tarvidus tooraine ja komponentide järele. Täiendavalt võib arvestada andmeid sõltumatust nõudlusest, näiteks nõudluse prognoos varuosadele.

Tarbe planeerimise ülesanne tootmisvõimsustes seisneb olemasolevatel tootmisvõimsustel tootmisprogrammi teostamise reaalsete tähtaegade määramises. Töökeskmike koormuse planeerimine lihtsustab võimalike kitsaskohtade määramist ja võimaldab maha siluda tootmisvõimsuste ning personali alakoormuse ning ülekoormuse.

Remondi käigus võib teostatavate tööde maht üle elada olulised muudatused: täpsustused toimuvad remondiks antud laeva (agregaadi) defekteerimisel, (faktilised näitajad kalduvad plaanilistest kõrvale), seadmete monteerimisel ja demonteerimisel. Faktilised kulud võivad remondi käigus muutuda kordi võrreldes normatiividesse pandutest. Defekteerimise aktid vormistavad tehnoloogid, see operatsioon teostatakse otseselt süsteemis.

Materjalide väljastamise eest vastutavad töötajad võrdlevad tehnoloogide poolt märgitud näitajaid materjalide kulu faktiliste näitajatega. Süsteem toetab vaba valiku kalkulatsiooniartiklite pidamist, ressurside hinnakataloogide pidamist, lisakulude arvestamise erinevate metoodikate pidamist (osade järgi teistelt artiklitelt, kulude eelarvete alusel, erinevate jaotusbaaside alusel) ja vormistab vajaliku aruandluse, võimaldades operatiivselt kontrollida tootmisprotsessi, ootamata ära kõigi tööde lõpetamist ja laeva lahkumist dokist.

Tellimuse mäned˛er analüüsib saadud infot (analüüsiks kaasatakse ka tellimust kureeriv ökonomist), kontrollib selle täitmise käiku, selgitab välja vahendite ülekulu põhjused ja allikad. Tuginedes plaaniliste ja faktiliste kulude andmetele on mäned˛eril võimalus korrekteerida hindasid ühtedele või teistele tööliikidele, esitades tellijale veenva argumenteeringu. Tööde üleandmise etapil lülitub protsessi tehnilise kontrolli osakond, vormistades süsteemis vastavat liiki tööde teostamise akti.

Andmeid teostatud töödest kasutatakse tellimuse ökonomistide, raamatupidajate ja mäned˛eride poolt. Samaaegselt saavad lepingubüroo töötajad info lepingu täitmise kohta.


Tarkvara interfeis võib olla igasugune, vastavalt kliendi soovile (eesti-, vene-, inglise-, lätikeelne...).

Kliendi soovi korral töötame välja täieliku või piiratud veebiinterfeissi, kasutades kaasaegseid veebitehnoloogiaid. Põhjalikumat infot leiate viitelt Veebiinterfeissi kasutamine kaasaegsete arvestussüsteemide jaoks.

Tarnekomplekti kuulub kohandamine konkreetse ettevõtte tingimustele ja vajadustele, paigaldus, häälestamine ja personali täielik väljaõpetamine koos järgneva 1 aasta pikkuse tarkvara toega.

Antud kompleksi maksumus erineb soodsalt selle arvel, et kogu süsteem on kokkupandud juba aastatega läbi töötatud lahendustest, mis on loodud ühe autori ja programmeerijate kollektiivi poolt tema juhtimisel.

Soovi korral võime läbi viia programmi ERP.Repair võimaluste demonstreerimise Teie ettevõttes.

ERP.Repair moodul on välja töötatud juurutatud ja edukas kasutatud programmi mooduli baasil.

 

 

GSM: (+372) 5 03 28 23
e-mail: contact@net-working.ee

 
© Networking 2003
WebDisain © rocket88