Firmast
Projekts GPS
Teenindus

Projektid


ERP
- ERP - Ettevõtte ressurside planeerinise süsteem
- ERP.Production - Tootmisprotsesside juhtimine
- ERP.Construction - Ehitus-montaaz tegevus
- ERP.Repair - Remonttöö, tehnilinehooldus
- ERP.Finance - Ettevõtte finaantsarvestus
- ERP.Storage - Laoprogrammide kompleks
- ERP.Client - Kliendisuhete juhtimine
Laotarkvara
- Laotarkvara kompleks WMS.Management
- Addressilise säilitamise moodul ja mobiilsed terminalid
- Laotarkvara kompleks IWS.Trade
- Laotarkvara kompleks IWS.Storage
- Laotarkvara IWS.Easy
Raamatupidamiseprogramm
- Germes, raamatupidamisprogramm
- Germes, detailne informatsioon
- Germes, kirjeldus
- Germes: eelarve, finants analüüs
Tarkvara ehitusfirmadele
- Ehituseelarve
- Ehituseelarve, täiendatud
- Ehitusmajandus
Tarkvara transpordifirmadele
- CargoPro-Multi, multimodaalsed veod
- CargoPro, osakoormad
- CargoPro-RF, raudteeveod
- CargoPro-SF, mereveod
- CargoPro-Container, konteinerite müük ja tarnimine
- Kauba ekspedeerimine, autotransport
- MultyEx, tarneketi juhtimine
- Logistikakorralduse arvestus ja analüüs raudtee ekspediitorifirmas
- Vagunipargi haldamine
- Bunker+, punkerdamisprotsessi juhtimine
- Dokumentide TIR automatiseeritud väljatrükk
- Dokumentide CMR, SMGS, EVR automatiseeritud väljatrükk
- Kompleksne asjaajamine autotranspordi ekspediitorifirmas
Tarkvara trükikodajale
- Trükitootmise protsessi juhtimine
- Spetsialiseerunud lao-müügikompleks trükitootmise arvestuseks
Tarkvara kala töötlemise ja kalatööstustele
- Spetsialiseerunud lao-müügikompleks kalatoodangu arvestuseks
- Kala töötlemise tootmisprotsessi juhtimine
Spetsialiseeritud tarkvara
- Electron, elektrikilpide valmistamine (elektripaigaldised)
- Time+, andmete kogumine töötatud aja ja arvestatud töötasu kohta
- CheckingPlus+, mõõtmislabor
- Küttekulu arvestus ja analüüs
- Rattakummi kulumise arvestus ja analüüs
- Auto läbisõidu arvestus ja analüüs (sõidulehed)
- Kulutatud aja arvestus ja analüüs
- Kaubakäive arvestus ja analüüs
- Kompleksne asjaajamine
GPS R&D
- Lühiinformatsioon GPS-süsteemist
- Kasutamine
- Osutatava teenindamise võimalused
- Lihtsustatud töö skeem
- Hääle äratundmise tehnoloogia kasutamise võimalused
- Pihuarvutid
- Loogiline töötlus
- Monitooring ja juhtimine





RUS ENG   

CheckingPlus+

Üheks kõige valulikumaks probleemiks mõõtmistele, kalibreerimisele ja kontrollile spetsialiseerunud firmades on suur ajakulu paberi- ja arhiivitöödele. Tarkvarapakett CheckingPlus+ on ettenähtud mõõtmislabori teenuseid pakkuva ettevõtte tootmisprotsessi organiseerimiseks ning see aitab olulisel määral vähendada dokumentatsiooni ettevalmistamisele kuluvat aega. Laomoodul aitab organiseerida mõõteseadmete vastuvõttu ja väljastamist, tehniliste vahendite jälgimise moodul aga jälgib remondi ja kontrolli õigeaegsust. Üldkulude moodul võimaldab näha firma või allüksuse reaalset tulu mistahes ajaperioodi eest. Samaga tagab tarkvarapakett CheckingPlus+ ka kõik firma infovajadused, alates dokumendikäibest kuni firma töö reaalse majandustulemuse arvestuseni.


Mõõtmislabor

• Seadmete erinevate mõõtmise, kontrolli ja kalibreerimise operatsioonide arvestuse võimalus spetsialiseeritud protokollide alusel;
• Unifitseeritud kataloogist mõõtetüübi registreerimisel mõõdetavate seadmete alaste enamike andmete sissekandmine;
• Mõõtmisandmete alaste protokollide ja mõõtmisoperatsioonide kataloogi andmete automaatne ettevalmistus;
• Aruandlusdokumentatsiooni ettevalmistamise võimalus üksikasjaliku ja üldprotokolli printsiibi kohaselt, mis on iga mõõtmisoperatsiooni liigi jaoks erinev;
• Mõõtmisoperatsioonide dokumenteerimissüsteem, mis sisaldab mõõtmisprotsessi peamisi ja üksikasjalikke andmeid – mõõteseadme tüüp, klass, mõõtmiste piirmäär, metoodika, protokoll, seadme number, kleebise number, standard, kalibreerimise intervall, järgneva mõõtmise kuupäev ja palju muud;
• Otsingusüsteem, mis võimaldab otsingut iga operatsiooni, mõõdetava seadme, kliendi, tegevusala või mistahes mõõtmisprotsessi parameetri alusel;
• Mõõtmisoperatsioonide ühtne andmebaas.


Laomoodul

• Mõõdetavate seadmete automaatne edastamine laost mõõtmislaborisse ja tagasi vaid ühe nupuvajutuse teel, sõltumata kauba kogusest, koos kaasnevate dokumentide ettevalmistamisega;
• Kauba automatiseeritud vastuvõtmine ja väljastamine, laost-lattu edastamine, seal hulgas ka eelnevad;
• Kauba käsitsi vastuvõtmine ja väljastamine, mistahes andmete korrekteerimine;
• Kaupade standardse nomenklatuuri kataloog käsitsi sisestamise protsessi kiirendamiseks;
• Võimalus sisestada programmi eelnevalt sissetuleku ja väljastuse kohased andmed;
• Kliendi ja oma enese mõõtmisseadmete arvestus, adapteeritus inventari, tööriista ja tarvikute müügi arvestuse nõuetega;
• Aruandlussüsteem, mis annab operatiivset infot olemasolevate jääkide, kuupäevade, lao käivete kohta sissetuleku ja väljastamise alal, koos analüütikaga kauba omaduste, tegevuse suundade, ladude, osakondade, omanike tellimuste, arvete ja mt. kohta;
• Standardne laodokumentatsioon, arvestades konkreetse firma nõudmisi;
• Partiiline arvestus, töö kvaliteedisertifikaatidega;
• Kauba paigutamise optimeerimine: ABC-analüüs, stellaa˛ide ümberkonfigureerimine, topoloogiline arvestus.


Seadmete moodul

• Isiklike ja kliendi seadmete andmebaasi pidamine, mis sisaldab endas remonditööde koosseisu ja perioodilisust;
• Andmed vajaliku remondi kooseisu ja varuosade kohta;
• Taotluste koostamine varuosade sisseostuks ja töökäskudeks remonditööde normide andmebaasi alusel;
• Tehnilise teeninduse ja remontide kalendriline planeerimine;
• Andmete kogumine ja säilitamine kulude kohta koos edaspidise analüüsi võimalusega;
• Andmete kogumine ja säilitamine aset leidnud sündmuste (rikete, avariide) kohta koos edaspidise analüüsi võimalusega;
• Standardsed ja laiendatud aruanded remontide ja teeninduse kohta;
• Mõõtmislabori isiklike seadmete remontide, teeninduse, kontrolli ja kalibreerimise arvestus;
• Integreerimine SCADA liidese kaudu failide vahetuse meetodil seadmete tööaja andmetega;
• Remondiks või teeninduseks automaatne ülesande loomine, lisades selle dokumendikäibe tabelisse.


Firma üldkulud, ettevõtte töö majandusanalüüs

• Tegevusele laekunud üldarvete arvestuse süsteem;
• Tegevussuuna majandusliku efektiivsuse ja ka üldiselt kogu firma alane analüüs;
• Rahaliste vahendite liikumise kontroll arvestuse alastel objektidel, kasutades ettevõtte majandusliku tegevuse mitmetasemelist analüüsi alljärgnevates lõigetes:
 - töötasu, kaasa arvatud selle ajapõhine või tükitöö arvestus, nii perioodi kohaselt kui ka kogumisega,
 - materjalid,
 - tegevuse püsikulud (rent, liisingud jne.), nii perioodi kohaselt kui ka kogumisega,
 - maksud, nii perioodi kohaselt kui ka kogumisega,
 - mitme tegevusala analüüs.


Lisavõimalused

• Dokumentide edastamise süsteem koos teostamise kontrolliga;
• Kiire dokumentide vaheline üleminek;
• Kõikide ülesande tüüpide tsentraliseeritud kontroll, võimalusega näha väljastatud teostatud ja teostamata, tähtaja ületanud ülesandeid dokumendikäibe süsteemi alal;
• Kiireloomulisuse prioriteedid on eraldatavad värvidega – viivitamatu, kiire (ühe päeva jooksul), plaaniline (äratoodud tähtajaga). Teostuse kontroll värvisignaaliga;
• Esitatud arvete süsteem analüütikaga iga kliendi kohta;
• Võimalus luua eraldi tariifiline skeem kliendi tüüpide ja iga kliendi kohta;
• Maksmise kontroll;
• Jaotatud analüütika vastavalt firma tegevusaladele.


Tarkvara interfeis võib olla igasugune, vastavalt kliendi soovile (eesti-, vene-, inglise-, lätikeelne...).

Laomoodul on välja töötatud ERP.Storage programmi baasil, mis on edukas kasutatakse rohkem kui 20 firmades nagu iseseisvalt lahjendus.

Kliendi soovi korral töötame välja täieliku või piiratud veebiinterfeissi, kasutades kaasaegseid veebitehnoloogiaid. Põhjalikumat infot leiate viitelt Kasutamine tootmise- ja laokompleksides.

Tarnekomplekti kuulub kohandamine konkreetse ettevõtte tingimustele ja vajadustele, paigaldus, häälestamine ja personali täielik väljaõpetamine koos järgneva 1 aasta pikkuse tarkvara toega.

Soovi korral võime läbi viia programmi ERP.Production võimaluste demonstreerimise Teie ettevõttes.

 


NB! Kõik näidisvormides toodud andmed on väljamõeldud ning võimalikud kokkusattumused on juhuslikud

 

GSM: (+372) 5 03 28 23
e-mail: contact@net-working.ee

 
© Networking 2003
WebDisain © rocket88