Firmast
Projekts GPS
Teenindus

Projektid


ERP
- ERP - Ettevõtte ressurside planeerinise süsteem
- ERP.Production - Tootmisprotsesside juhtimine
- ERP.Construction - Ehitus-montaaz tegevus
- ERP.Repair - Remonttöö, tehnilinehooldus
- ERP.Finance - Ettevõtte finaantsarvestus
- ERP.Storage - Laoprogrammide kompleks
- ERP.Client - Kliendisuhete juhtimine
Laotarkvara
- Laotarkvara kompleks WMS.Management
- Addressilise säilitamise moodul ja mobiilsed terminalid
- Laotarkvara kompleks IWS.Trade
- Laotarkvara kompleks IWS.Storage
- Laotarkvara IWS.Easy
Raamatupidamiseprogramm
- Germes, raamatupidamisprogramm
- Germes, detailne informatsioon
- Germes, kirjeldus
- Germes: eelarve, finants analüüs
Tarkvara ehitusfirmadele
- Ehituseelarve
- Ehituseelarve, täiendatud
- Ehitusmajandus
Tarkvara transpordifirmadele
- CargoPro-Multi, multimodaalsed veod
- CargoPro, osakoormad
- CargoPro-RF, raudteeveod
- CargoPro-SF, mereveod
- CargoPro-Container, konteinerite müük ja tarnimine
- Kauba ekspedeerimine, autotransport
- MultyEx, tarneketi juhtimine
- Logistikakorralduse arvestus ja analüüs raudtee ekspediitorifirmas
- Vagunipargi haldamine
- Bunker+, punkerdamisprotsessi juhtimine
- Dokumentide TIR automatiseeritud väljatrükk
- Dokumentide CMR, SMGS, EVR automatiseeritud väljatrükk
- Kompleksne asjaajamine autotranspordi ekspediitorifirmas
Tarkvara trükikodajale
- Trükitootmise protsessi juhtimine
- Spetsialiseerunud lao-müügikompleks trükitootmise arvestuseks
Tarkvara kala töötlemise ja kalatööstustele
- Spetsialiseerunud lao-müügikompleks kalatoodangu arvestuseks
- Kala töötlemise tootmisprotsessi juhtimine
Spetsialiseeritud tarkvara
- Electron, elektrikilpide valmistamine (elektripaigaldised)
- Time+, andmete kogumine töötatud aja ja arvestatud töötasu kohta
- CheckingPlus+, mõõtmislabor
- Küttekulu arvestus ja analüüs
- Rattakummi kulumise arvestus ja analüüs
- Auto läbisõidu arvestus ja analüüs (sõidulehed)
- Kulutatud aja arvestus ja analüüs
- Kaubakäive arvestus ja analüüs
- Kompleksne asjaajamine
GPS R&D
- Lühiinformatsioon GPS-süsteemist
- Kasutamine
- Osutatava teenindamise võimalused
- Lihtsustatud töö skeem
- Hääle äratundmise tehnoloogia kasutamise võimalused
- Pihuarvutid
- Loogiline töötlus
- Monitooring ja juhtimine

RUS ENG   

Addressilise säilitamise moodul ja mobiilsed terminalid

Kaasaegsed tehnoloogiad võimaldavad müügi- ja laoarvestuse valdkonda automatiseerida. Tänu automatiseerimisele väheneb personali koormus olulisel määral, seepärast võib isegi üks inimene ilma eriliste raskusteta pidada arvestust tuhandete kaupade üle ning vormistada kõik selleks vajalikud dokumendid.

Andmekogumise terminal võimaldab kiiresti teostada andmete hanget kaupade kohta ning nende üleandmise kohta ettevõtte andmebaasi. Vastutava ladustamisega seotud laoettevõtete töö spetsiifika, laos, kus toimub pidev kaupade liikumine ja on olemas selle liikumise üle operatiivse kontrolli vajadus, nõuab alalist ühendust ettevõtte andmebaasiga ja momentaalset info edastamist sellesse registreeritu kaupade liikumise kohta.

Mobiilne terminal võimaldab töödelda järgmisi kaubatüüpe –

1. Ühekordse või seeria-triipkoodiga kaup.
2. Triipkoodideta kaup, identifitseeritav artikli või nimetuse järgi. On olemas andmete sisestamise võimalus uue kauba kohta otse MT kaudu, siltide printimise võimalusega mobiilselt printerilt.
3. Masterboxid, pakendid erineva kogusega karbis.
4. Kaup tüki kaupa, identifitseerimine seerianumbrite järgi triipkoodis.
5. Kaup kaalu-triipkoodidega.
6. Identifitseerimata kaup, tähistatakse selle asukohale vastavalt enne kauba identifitseerimist ja sorteerimist.

Üldjuhul töödeldakse saabuvaid kaupu markeeritutena, mittemarkeeritutena ja markeerimisele mitte kuuluvatena. Juhul kui sissetulev markeering pole piisavalt informatiivne, võib seda asendada või täiendada isikliku infoga.

Mobiilsel terminalil on järgmised funktsioonid –

ÜLESANNETE EDASTAMINE KONTORI JA LAO VAHEL, TÖÖDE TEOSTAMISE KONTROLL- Ülesannete eraldi nimekirjad eelnevaks vastuvõtmiseks, detailseks vastuvõtmiseks, eelnevaks valimiseks, väljastamiseks ja masinasse laadimiseks. Teostatud nähtava värvilise märgistusena, vilkudes punaselt ja sisaldades lattu edastatud dokumentide kogust igas nimekirjas.

TÜHJENDAMINE – saabunud kauba ümberpaigutamine transpordivahendist sorteerimistsooni.

ÜKSIKASJALIK VASTUVÕTMINE – saabunud kauba sorteerimine, paigutades laiali ladustamise lahtritesse.

EELNEV VALIK – eelnev valik tellitud kauba väljastamiseks või komplekteerimiseks vastavalt tellitud kauba kaubaalustele, ilma laost mahakandmata, paigutamiseks valiku ja väljastamise tsooni.

VALIK VÄLJASTAMISEKS – otsene laost väljastamine kliendi tellimusel, komplekteerimisega valimise käigus, paigutamisega kaubaalusele või ilma selleta.

LAADIMINE KAUBAALUSTELT – kaubaalustele komplekteeritud kauba väljastamine, võimalusega kontrollida valiku õigsust.

VÄLJASTAMISE KONTROLL KAUBAALUSEL – kaubaalustel kauba valiku õigsuse kontrolli re˛iim.

INVENTARISEERIMINE – valikuline re˛iim, mis lisaks kaubaaluse ja kauba lahtri inventariseerimisele, arvestades kaubaringluse eripärasid, häälestatakse iga kliendi jaoks eraldi.

KAUBAALUSE ÜMBERPAIGUTUS – üksiku kaubaaluse ümberpaigutamine, seal hulgas ka laotöötaja algatusel, koorma paigutuse optimeerimise või valikueelse ümberpaigutamise eesmärgil, ilma kauba dokumentaalset seisundit muutmata.

KARBI ÜMBERPAIGUTAMINE – kauba ühiku ja või nende nimekirja ümberpaigutamine, seal hulgas ka laotöötaja algatusel, kauba paigutuse optimeerimise või valikueelse ümberpaigutamise eesmärgil, ilma kauba dokumentaalset seisundit muutmata.

UUS KAUBAALUS – kaubaaluse uue numbri loomine, kleebissildi trükkimise võimalusega mobiilsel printeril. On olemas ka kleebissiltide mass-printimise võimalus järjestikuse numeratsiooni ja numbriregistriga, et vältida kaubaaluste dubleerivate numbrite tekkimist.

UUS KARP – kastile või üksikkaubale uue numbri loomine, sildi trükkimise võimalusega mobiilsel printeril. On olemas ka kleebissiltide mass-printimise võimalus järjestikuse numeratsiooni ja numbriregistriga, et vältida karpide dubleerivate numbrite tekkimist

KAUBAALUSTE KAUBA KAARDI LOOMINE – Uue kaubakaardi loomine kauba identifitseerimisel. Võimalik on karbile või üksikkaubale kleebiste trükk mobiilsel printeril kauba andmete sisestuse vormi kaudu.

KAUBA MÄÄRAMINE – Nimetuse ja teiste kauba tunnuste määramine triipkoodi järgi.

LAHTRI SISU – kauba inventariseerimine lahtril.

KAUBAALUSE SISALDUS – kauba inventariseerimine kaubaalusel.

LAHTRI PAIGUTAMINE KAUBAALUSELE – teeninduse re˛iim, mis aitab kauba esmasel paigutamisel vastavatele aadressidele ja kaubaaluse/kleebise vahetamisel kaubaalusele.

WMS Management tarkvarakompleksisse on sisse ehitatud aadressilise ladustamise moodul. Igl aja momendil võib süsteemi kasutaja saada infot kauba jäägi ja selle faktilise ladustamiskoha kohta, viitega täpsele aadressile, kuni lõpp-lahtrini välja. Aadressilise ladustamise tehnoloogiate juurutamine on vajalik kauba ladustamise korrastamiseks, kaubavaru optimeerimise meetodite väljatöötamiseks ja laosiseste ümberpaigutuse arvude vähendamiseks. Aadressilise ladustamise tehnoloogia baseerub triipkoodimisel ja organiseeritakse lahtrite, kaubaaluste, kaupade jmt. numeratsiooni abil.

Aadressilise ladustamise mooduli kontori osas, mida kasutatakse MT rakendamise alusena, on võimalik andmete ülevaatus ja korrigeerimine ning dokumentide trükkimine kauba seisukorrale ja selle füüsilisele asukohale vastavalt. Aruandlussüsteem võimaldab vaadata kauba seisukorda jooksvalt, samuti kuupäeva seisuga,vastavalt käivetele sissetulekul ning väljastamisel järgmistes lõigetes – ladu (füüsiline- või tolliladu), klient, dokument, tellimuse number, artikkel, kauba nimetus, konteineri või transpordiühiku number, lahtri number, tüki triipkood, kaubaaluse triipkood, füüsilise operatsiooni number jne.

Aadressilise ladustamise moodul ja sellega töötavad mobiilsed terminalid võimaldavad mööduda kauba samaaegse valimise või paigutamise võimatuse probleemist, koos selle dokumentaalse ümbervormistamisega. Võib paigutada laiali saabunud kaupa või valida ärasaadetavat, seda faktiliselt samaaegselt vaadeldes, info olemasolu arvel kahes infobaasis – dokumentides äratoodud andmete alusel ja füüsilise asukoha andmete järgi.

Tarnekomplekti kuulub adapteerimine konkreetse ettevõtte tingimuste ja vajadustega, paigaldus, häälestus ja personali täielik väljaõpe koos järgneva 1 aastase programmikompleksi toega. Programmikompleksi maksumus määratakse individuaalselt iga firma jaoks, sõltuvalt adapteerimistööde mahust ja töökohtade arvust.

Värvide ja ereduse valik on tingitud MT töötingimuste erinevast valgustusest, aga ka oluliste moonduste tõttu mobiiliterminali löögikindla displei värvide üleandmisel.

Programmikompleksi interfeis võib olla milline tahes, vastavalt kliendi soovile (eesti-, vene-, inglise-, lätikeelne jne.).

Antud programmilahendus mobiiliterminali kasutamise alal on rakendatav pärast teatud kohaldamist kauba väljastamisel tootmises, töötasu arvestamisel ja muude harude korral, mis nõuavad andmete mobiilset sisestamist.

Soovi korral võime läbi viia programmi WMS.Management võimaluste demonstreerimise Teie ettevõttes.

Tähelepanu!!! Iga konkreetse koorma füüsilise töötluse eripärad võivad nõuda muudatusi ja programmikompleksi töö algoritmi ning interfeissi täiendavat töötlemist.

Mobiiliterminali peamenüü

 

Vastuvõtuülesannete nimekiri

 

Vastuvõtu dokumendid

 

Üldinfo vastuvõtu kohta  

 

 

Kauba registreerimine detailse vastuvõtu korral

 

 

Detailse vastuvõtu lõpetamise registreerimine

 

Allkiri detailse vastuvõtu lõpetamisel

 

 

Kauba nimekiri eelvaliku jaoks

 

Valitud kauba registreerimine eelneva valiku korral

 

Info valitava kauba paigutuse kohta

 

Lahtritest kauba valimise programmikompleksi üksikasjalikud juhised

 


      

Karpide ümberpaigutamine

Paleti ümberpaigutamine

Palettidele etikettide trükkimine

      

NB! Kõik näidisvormides toodud andmed on väljamõeldud ning võimalikud kokkusattumused on juhuslikud.

 

 

GSM: (+372) 5 03 28 23
e-mail: contact@net-working.ee

 
© Networking 2003
WebDisain © rocket88