Firmast
Projekts GPS
Teenindus

Projektid


ERP
- ERP - Ettevõtte ressurside planeerinise süsteem
- ERP.Production - Tootmisprotsesside juhtimine
- ERP.Construction - Ehitus-montaaz tegevus
- ERP.Repair - Remonttöö, tehnilinehooldus
- ERP.Finance - Ettevõtte finaantsarvestus
- ERP.Storage - Laoprogrammide kompleks
- ERP.Client - Kliendisuhete juhtimine
Laotarkvara
- Laotarkvara kompleks WMS.Management
- Addressilise säilitamise moodul ja mobiilsed terminalid
- Laotarkvara kompleks IWS.Trade
- Laotarkvara kompleks IWS.Storage
- Laotarkvara IWS.Easy
Raamatupidamiseprogramm
- Germes, raamatupidamisprogramm
- Germes, detailne informatsioon
- Germes, kirjeldus
- Germes: eelarve, finants analüüs
Tarkvara ehitusfirmadele
- Ehituseelarve
- Ehituseelarve, täiendatud
- Ehitusmajandus
Tarkvara transpordifirmadele
- CargoPro-Multi, multimodaalsed veod
- CargoPro, osakoormad
- CargoPro-RF, raudteeveod
- CargoPro-SF, mereveod
- CargoPro-Container, konteinerite müük ja tarnimine
- Kauba ekspedeerimine, autotransport
- MultyEx, tarneketi juhtimine
- Logistikakorralduse arvestus ja analüüs raudtee ekspediitorifirmas
- Vagunipargi haldamine
- Bunker+, punkerdamisprotsessi juhtimine
- Dokumentide TIR automatiseeritud väljatrükk
- Dokumentide CMR, SMGS, EVR automatiseeritud väljatrükk
- Kompleksne asjaajamine autotranspordi ekspediitorifirmas
Tarkvara trükikodajale
- Trükitootmise protsessi juhtimine
- Spetsialiseerunud lao-müügikompleks trükitootmise arvestuseks
Tarkvara kala töötlemise ja kalatööstustele
- Spetsialiseerunud lao-müügikompleks kalatoodangu arvestuseks
- Kala töötlemise tootmisprotsessi juhtimine
Spetsialiseeritud tarkvara
- Electron, elektrikilpide valmistamine (elektripaigaldised)
- Time+, andmete kogumine töötatud aja ja arvestatud töötasu kohta
- CheckingPlus+, mõõtmislabor
- Küttekulu arvestus ja analüüs
- Rattakummi kulumise arvestus ja analüüs
- Auto läbisõidu arvestus ja analüüs (sõidulehed)
- Kulutatud aja arvestus ja analüüs
- Kaubakäive arvestus ja analüüs
- Kompleksne asjaajamine
GPS R&D
- Lühiinformatsioon GPS-süsteemist
- Kasutamine
- Osutatava teenindamise võimalused
- Lihtsustatud töö skeem
- Hääle äratundmise tehnoloogia kasutamise võimalused
- Pihuarvutid
- Loogiline töötlus
- Monitooring ja juhtimine

RUS ENG   

”EhitusMajandus” programmi üldandmed

Programm ”EhitusMajandus” on ettenähtud objektide majandusanalüüsi ettevalmistamiseks ehitus firmades. Võimaldab teha töö majandustulemuste arvestamise efektiivselt.
Tarkvara interfeisi mugavus ja lihtsus lubavad töötajale, kellel on põhilised PC oskused, omandada tarkvara minimaalse aja jooksul ja valmistada operatiivselt ehituseelarveid. Operatiivmälu väike maht, mis on tarkvarale vajalik, laseb mobiilselt häälestada tarkvara kompleksi sülearvutidel ja organiseerida tööd objektidel. Madalad nõuded arvuti aparaati osale lubavad kasutada tarkvara praktiliselt igal kohal.

Kasutamis ala

Programm on ette nähtud ehitusfirmadele (tellijatele ja töövõtjatele) rahalise vahendite liikumise kontrolliks objektide pidamisel, tööde teostamise kontrolliks, tähtaja vastavuse ja firma tegevuse majandustulemuse saamiseks. Firmades programmi võivad kasutada firma ja allüksuse juhendajat terve firma teostamise ja teostatud tööde finantseerimise kiir kontrollimiseks, lisaks võivad kasutada eelarvestajad eri objektide ja eelarvetega töös. Programm kasutab lihtsaid äritermineid, mis lihtsustavad teda arusaamist ja kasutamist. Teie ei pea olema raamatupidaja või ökonomist selleks, et edukalt kasutada programmi.

Programmi põhifunktsioonid:
• Ehitusobjektide rahaliste vahendite liikumise kontroll kasutades ettevõtte majandustegevuse mitmeastmelist analüüsi:
- ehitamiseks kasutatud materijalide kaudu, nendele planeeritud ja reaalselt kulutatud rahalisete vahendite analüütikaga perioodi järgi ja kuhjumisega,
- palka kaudu, kaasa arvatud aja- või tükitöö, nendele planeeritud ja reaalselt kulutatud rahalisete vahendite analüütikaga perioodi järgi ja kuhjumisega,
- lao kaudu,
- tegevuse püsikulude kaudu (rent, liising ja muud), nendele planeeritud ja reaalselt kulutatud rahalisete vahendite analüütikaga perioodi järgi ja kuhjumisega,
- maksude kaudu, nendele planeeritud ja reaalselt kulutatud rahalisete vahendite analüütikaga perioodi järgi ja kuhjumisega,
- esitatud arvede kaudu ja nende tasutamisega;

• Saadud andmete analüüs võimalustega:
-planeeritud ja reaalselt kulutatud rahalisete vahendite analüütikaga perioodi järgi ja kuhjumisega,
- kulude võrdlemine, grupperitud ehituskulude standartartikklite järgi 5 erineva detailimise tasemega, alates kulude kokkuvõtteartikklist ja lõpetades tegelikult kasutatud materijali, tööde või mehhanismiga,
- objekti ehitamise analüüs iga perioodi järgi, kaasa arvatud etapiline ja korruseline, tulemuste saamisega kindlal kuupäeval, ruut meetri hinna ja omahinna analüüsiga ja objekti ühikuhinnaga,
- mitme tegevusvormi analüüs,
- alltöövõttide ja peatöövõttide analüüs, planeeritud ja reaalselt kulutatud rahalisete vahendite analüütikaga perioodi järgi ja kuhjumisega, töö teostamise tähtajad;

• Täis integratsioon „EhitusEelarve“ ja ”Microsoft Project” programmidega, kaasa arvatud:
- eelarvete import programmist „EhitusEelarve“ koos detailsete andmeitega materjaalidest, töödest ja mehhanismidest,
- andmete eksport programmi ”Microsoft Project” sisse ja automatiseeritud töö teostamise kalendriplaani ettevalmistamine,
- andmete süstimatiseerimine ehitusstandardi järgi;

• Võimalus kiiresti hinnata ettevõtte majandusolukorda, tulud tegelik objektidest või ettevõtte tegevusvormist;
• Dokumentatsiooni arhiiv säilitusaja kitsendusteta;
• Info kiir leidmine arhiivist erinevate tunnuste järgi (hinnapakkumise numbri, eelarve, klienti, arve numbri järgi);
• Vajalikke funktsioonide lisamise võimalus programmi sisse, mis praegu puuduvad, aga võivad olla Teile kasulik.
 

 

Objekti kulude andmete sisestamise vorm.

 

 

Teostatud tööde andmete sisestamise vorm.

 

 

 

Ennustatud üldkulude koondvorm.

 

 

 

Esimese taseme lõpparuande näide. Andmed on grupeeritud kogukulude artikklite järgi.

 

 

 

Teise taseme lõpparuande näide. Andmed on grupeeritud suurenenud kulude artikklite järgi.

 

 

 

Kolmanda taseme lõpparuande näide. Andmed on grupeeritud detailsete kulude artikklite järgi.

 

Firma tegevuse lõpparuande näide. Siin on objektide nimekiri, planeeritud ja kulutatud rahade vahe.

 

 

Firma tegevuse üldkulude lõpparuande näide.

 

 

Näide aruannest materjali järgi.

 

 

 

Näide aruannest ühe töötaja poolt teostatud tööst ühe kuu jooksul. Faktiliselt võib olla kasutatud töötasu lehena.

 

 

 

Näide aruannest kulude suurenenud artikklist täpsustamisega.

 


Ehitusmajandus programmi, täiendatud versioon, detailse kirjeluse vaatamiseks vajutage siia.

Tarnimise tingimused

Tarne komplekti kuulub tarkvara paigaldamine, häälestamine, kohanemine konkreetse firma tingimustele, personali väljaõpe ja 1 aastane tarkvara toetamine.


Ühe töökoha hind – 690 EUR, teisi ja enam töökohtu lisahind - 190 EUR (lokaal- või võrgutöökoht).

Firmadele, kus juba kasutavad programmi „EhitusEelarve“ pakkume soodustus 100 EUR.

Hinnad on näidatud tarkvaradele järgi, mis on realiseeritud Mc Access abiga. Kui kasutada tarkvara Mc Access-i baasil on võimatu, võib kasutada Microsoft Access Run-Time; see välistab kallist Mc Access-i ostmist.

Tarkvara maksumus sisaldab:
1. Adaptsiooni konkreetse kliendi juures kasutamiseks.
2. Paigaldus.
3. Häälestus.
4. Personali väljaõpe tööks tarkvara kogu kompleksiga.
5. Garantiiaja tagamine ühe aasta jooksul.
6. Tarkvara tugi ühe aasta jooksul, mille alla kuulub kõigi tarkvara ekspluatatsioonil tekkivate probleemide lahendamine. Toetamise juurde ei kuulu tarkvara probleemide lahendamine, mis tekkisid tellija süül.

Pärast ühe aasta möödumist võib toetamist jätkata Teie soovil täiendava tasu eest, kõige sagedamini praktikas see on tasu konkreetselt teenindamisele kulunud aja eest.

On võimalik tellida tarkvara keelt ( eesti, vene, inglise ... )

 

GSM: (+372) 5 03 28 23
e-mail: contact@net-working.ee

 
© Networking 2003
WebDisain © rocket88