Firmast
Projekts GPS
Teenindus

WEB


WEB-väljatöötamine
- Veebiinterfeissi kasutamine kaasaegsete arvestussüsteemide jaoks
- Kasutamine kaubandus- ja laokompleksides
- Kasutamine tootmise- ja laokompleksides
- Kasutamine transpordilogistikas
Serveri rent
- Virtuaalserveri rent (Virtual server, VDS/VPS Virtual Dedicated Server/Virtual Private Server)
- Eraldatud serveri rent (dedicated server, DS)
- Serveri paigaldamine (colocation)

RUS ENG   

Kasutamine transpordilogistikas

Logistika — see on nõutava kaubakoguse ümberpaigutamine vajalikku punkti nõutava aja jooksul, kasutades optimaalset marsruuti ja kandes võimalikult väikeseid kulutusi. Logistilise protsessi pidev monitooring kogu selle pikkuses on tähtis nii kaubasaajale kui ka tarnijale, kes oma kaubavoolu juhib, hallates täiendavat infot nimetatud teenuste ja finantsarvestuste alal. Veebiinterfeiss võimaldab näha kõiki logistikaprotsessi aspekte internetivõrgus 24 h/ 7 p nädalas.

Logistikakompleksi veebiinterfeiss pakub järgmisi võimalusi:

  • Veotellimused, veose maksumuse eelnev automaatne arvetust.

  • Kaubavedude tellimuste registreerimine, kauba edasise staatuse ja selle muutumise ajaloo jälgimine.

  • Osutatavate teenuste arvestus, teenuste maksumuse automaatne arvestus tariifide alusel, reglementeeritud dokumentide väljavõtmine (maksearved, teenuste osutamise aktid, kontrolldokumendid).

  • Kauba veo planeerimine selle edasiliikumise marsruudil ja operatiivne info sisestus kauba asukoha kohta.

  • Veodokumentide šabloonide paigutamine süsteemi.

  • Mistahes muud põhisüsteemis olemasolevad nõutavad võimalused.
     

Põhjalikumat infot transpordilogistika valdkonna lahenduste alal leiate veebiaadressil CargoPro, multimodaalsed veod; CargoPro, raudteeveod; CargoPro, mereveod; Kauba ekspedeerimine, autotransport; Logistikakorralduse arvestus ja analüüs raudtee ekspediitorifirmas; Vagunipargi haldamine; Dokumentide TIR automatiseeritud väljatrükk; Dokumentide CMR, SMGS, EVR automatiseeritud väljatrükk.


GSM: (+372) 5 03 28 23
e-mail: contact@net-working.ee

 
© Networking 2003
WebDisain © rocket88