Firmast
Projekts GPS
Teenindus

Dynamics


Dynamics
- Microsoft Dynamics NAV
- Microsoft Dynamics CRM
- Microsoft Dynamics AX

RUS ENG   

Microsoft Dynamics AX ERP süsteem

Microsoft Dynamics AX (endine Axapta) ettevõtte juhtimissüsteem ERP komplekssüsteem sobib nii keskmisele kui ka suurele ärisegmendile. Selles tootes on realiseeritud finantsjuhtimise, ärianalüüsi, tootmisprotsesside juhtimise, kauba-materiaalsete väärtuste liikumise, projektide aga ka kliendi- ja personalisuhete juhtimise  funktsioonid. Sel viisil kujutab Dynamics AX endast universaalset lahendust kõikide ettevõtte tegevusvaldkondade automatiseerimiseks. Microsoft AX juurutamine on eriti aktuaalne just suurtele, keeruka sisestruktuuriga ettevõtetele, mis tegelevad erinevat profiili äriga (seal hulgas rahvusvahelise äriga).

Programmikompleksi Axapta ERP  võimalused võimaldavad realiseerida täiuslikku juhtimissüsteemi ettevõttes, tagades äri siseprotsesside, logistiliste ja tootmisalaste ahelate automatiseerimise ja kontrolli, aga ka ettevõtte struktuuriüksuste ja töötajate tõhusa koostöö. Microsoft Dynamics AX (endine Axapta) programmil on meeldiv intuitiivne  kasutajaliides, see omab laialdaselt erinevaid funktsioone, mis aitavad juhtida äri selle organiseerimise keerukusest ja selle allüksuste asukohast sõltumata. Kõiki protsesse  ettevõttes standardiseeritakse ja automatiseeritakse maksimaalselt. See säästab oluliselt aega dokumentide kooskõlastamiseks ning jooksvate protsesside kontrolliks ja analüüsiks. Tööriistade lai valik ühe Microsoft Dynamics AX (Axapta)  ERP lahenduse raames tagatakse programmi moodulilise süsteemi poolt. See võimaldab luua ettevõtte konkreetsete ülesannete jaoks vajalikke ERP-süsteeme, mis hõlmavad kaasaegse ettevõtte kõiki tegevussuundi:

 • Finantside juhtimine

 • Tarnete ja tootmise juhtimine
 • Teeninduse juhtimine

 • Personalijuhtimine (HRM)

 • Projektide juhtimineтами


ERP süsteem Microsoft Dynamics AX (Axapta) baasil aitab lahendada järgmisi eesmärke ja ülesandeid:

1. Äriprotsesside kohta täieliku info õigeaegne saamine otsuste efektiivseks langetamiseks:
 • Juurdepääsu võimalus kogu ärialasele infole reaalajas;
 • Juhtkonnale juhtimiseks  ja otsuste tegemiseks vajaliku kriitilise info õigeaegne saamine mugaval kujul;
 • Kiire juurdepääs töötajatele, jaotatud ligipääsuga (töötaja saab vaid selle info, mida ta töö jaoks vajab).  

2. Töötajate ja äriprotsesside produktiivsuse suurendamine tervikuna:

 • Personali kõige optimaalsema kommunikatsiooniskeemi ja koostegevuse organiseerimine, sõltumata nende asukohast konkreetsel ajahetkel;
 •  Igapäevaste rutiinsete ülesannete automatiseerimine;
 • Töötajatele töö jaoks mugavate tööriistade tagamine.

3. Arengu juhtimine ja konkurentsivõime suurendamine:

 • Kasvu planeerimine ja prognoosimine;
 • Operatiivse reageerimise võimalus uutele tendentsidele ja muutustele;
 • Juurdepääsu laiendamine ärisüsteemidele kogu ettevõtte mastaabis;

4. Ettevõtte finantstegevuse juhtimine

 • Finantsaruandluse standardiseerimine vastavalt seadusandlusele;
 • Ettevõtte finantsoperatsioonide automatiseerimine;
 • Mugava ligipääsu tagamine ettevõtte juhtkonnale ja menedžmendile turu võtmenäitajate juurde.

  5. Konkurentsivõime suurendamine maailma mastaabis:

 • Äriprotsesside standardiseerimine ja konsolideerimine, kõikehõlmava kontrolli tagamine;
 • Allüksustega, partneritega, klientidega vastastikuse koostoime lihtsustamine rahvusvahelisel tasemel.

Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics CRM  ja Microsoft Dynamics AX vahendite kasutamine põhiplatvormina võib olla põhjendatud keskmise suurusega ja suurtes ettevõtetes. Kliendi soovi korral meie sertifitseeritud spetsialistid, kes on Microsoft´i partneriteks Dynamics´i valdkonnas,  teostavad selle töö kvalifitseeritult .GSM: (+372) 5 03 28 23
e-mail: contact@net-working.ee

 
 Networking 2003
WebDisain  rocket88